Import och export av mallar

Import och export av mallar

Med Boardeaser kan du komma åt en mängd dagordningar som vi själva, partners och andra användare har skapat. Du kan också dela mallar som du själv skapat så de t.ex. blir tillgängliga för andra organisationer du är med i eller … Läs mer
Att-göra uppgifter

Att-göra uppgifter

Skapa Du kan skapa att-göra uppgifter dels i protokoll och dels från vyn som heter Att-göra uppgifter. Här samlas också alla uppgifter. Alla att-göra uppgifter tilldelas till en användare (dig själv eller någon annan i organisationen) och kan ha deadline … Läs mer
Årsplanering

Årsplanering

Årsplanering visar aktiviteter i organisationen som berör styrelse och ledning. Det finns två sätt att komma igång med Årsplanering: Ni planerar möten själva på fliken ”Möten”. Har ni redan planerade möten visas de direkt i årshjulet, annars visas de här efter att … Läs mer
Meddelanden

Meddelanden

Med Meddelanden kan alla användare i er styrelse diskutera säkert och krypterat. Påbörja en diskussion genom att klicka på Meddelanden i vänstermenyn och sedan ”Skapa ny tråd”. Ange vad tråden ska handla om i fältet ”Titel” och skriv sedan det första meddelandet i … Läs mer
Dokument

Dokument

På fliken ”Dokument” i Styrelserummet finns dokument som organisationens användare har tillgång till, beroende på behörighet. Dokumenten kan sorteras in i mappar och undermappar. Dokument kan antingen laddas upp manuellt på denna sida eller läggas till automatiskt när de bifogas till … Läs mer
Beslutshantering

Beslutshantering

Ange beslut När sekreteraren skriver protokoll i Boardeaser finns möjligheten att ange ett eller flera beslut i beslutshanteringen. Börja med att klicka på knappen ”Lägg till beslut”: Då öppnas ett fält där sekreteraren anger beslutet: Om en användare är ansvarig … Läs mer
Styrelseutvärdering

Styrelseutvärdering

(Denna funktion är en tilläggstjänst) Styrelseutvärdering är något som rekommenderas av exempelvis Kod för svensk bolagsstyrning. Genomför er styrelseutvärdering i Boardeaser! Så här skapar du ett frågeformulär: Klicka på ”Styrelseutvärdering” i vänstermenyn och sedan på ”Skapa utvärdering” Välj en av … Läs mer
Kontaktbok

Kontaktbok

Här kan ni samla alla för styrelsen viktiga kontakter! Lägg till kontakt Klicka på ”Lägg till kontakt” längst upp till höger på vyn ”Kontaktbok”. På följande sida kan du ange uppgifter för kontakten och även lägga till foto och filer … Läs mer
Mina anteckningar

Mina anteckningar

Spara dina privata anteckningar krypterat och säkert i Boardeaser. Välj ”Mina anteckningar” och klicka på ”Ny anteckning” för att skapa din första anteckning. Sätt en rubrik och skriv anteckningen under. Klicka på ”Spara” när du är klar. Du kan söka bland dina anteckningar … Läs mer