Innehåll

Välj sätt att justera

I Boardeaser kan ni välja två olika sätt att justera protokoll:

 • Genom att sekreteraren begär kommentarer från den eller de användare som ska justera. Sekreteraren får meddelande när varje användare justerat men det är sekreteraren som väljer från kommentarerna hur protokollet ska skrivas. Sekreteraren samlar alltså in kommentarer och gör de ändringar som hen finner lämpligt.
 • Genom att sekreteraren skickar vidare protokollet till de användare som ska justera i en turordning. Varje användare kan redigera protokollet och avslutar genom att skicka vidare till nästa och den siste användaren låser protokollet. Med detta sätt lämnar sekreteraren ifrån sig ansvaret och det är justerarna som gör ändringar om de anser att det behövs.

Ni väljer vilket sätt ni vill använda genom att klicka på Inställningar i vänstermenyn, gå sedan längst ner på sidan där du hittar valen för Justeringsförfarande.

Det val du gör kommer gälla för alla nya möten ni skapar, de möten som redan är skapade påverkas alltså inte.

 

Justera enligt första alternativet

Om ni valt det första alternativet där användare justerar genom att kommentera protokollet går justeringen till så här:

 1. Sekreteraren väljer en eller flera användare att justera.
 2. När sekreteraren är klar med att skriva protokollet klickar denne på knappen ”Spara och skicka till justering” längst ned på protokoll-sidan.
 3. En vy öppnas då med rubriken ”Skicka meddelande om justering”. Sekreteraren kan här skriva ett meddelande till de som ska justera samt sätta deadline för när kommentarerna ska vara inne. Även andra användare, som ordföranden, kan meddelas om att justering påbörjats.
 4. När sekreteraren fyllt i meddelande och satt deadline (valfritt) och sedan klickat på ”Skicka” så skickas ett e-postmeddelande till utvalda användare med uppmaning att lämna kommentarer och vilken deadline som är satt (om någon).
 5. När en justerare loggar in visas protokollet med möjlighet att ge kommentarer på varje punkt. Antingen skriver justeraren kommentarer genom att klicka på knappen och skriva kommentaren, eller så lämnar justeraren protokollet okommenterat. När justeraren är klar klickar denne på en av knapparna längst ned på sidan:
  1. ”Protokollet behöver ändras, se kommentarer” (röd knapp)
  2. ”Protokollet justerat, mindre kommentarer” (grå knapp)
  3. ”Protokollet justerat” (grön knapp)
 6. Ett e-postmeddelande skickas då till sekreteraren med respektive budskap.
 7. Sekreteraren kan välja att redigera protokollet i enligthet med kommentarerna om denne vill, det går även att skicka ut protokollet på en ny justeringsrunda.
 8. På nästkommande styrelsemöte går ni förslagsvis igenom protokollet och godkänner det. För att slutgiltigt arkivera protokollet klickar en användare (måste vara administratör eller sekreterare) på knappen ”Godkänn justerat protokoll”. Efter detta skickas ett e-postmeddelande till de som ska signera protokollet om att deras underskrift efterfrågas. Har ni valt elektronisk signering skickas ett mail med uppmaning till detta.

 

Justera enligt det andra alternativet

Om ni valt det andra alternativet där användare justerar genom att redigera protokollet går justeringen till så här:

 1. Sekreteraren väljer en eller flera användare som ska justera när justeraren skriver protokoll, dessa tilldelas en ordning (justerare 1, 2, 3 etc).
 2. När sekreteraren är klar med att skriva protokollet klickar denne på knappen ”Spara och skicka till justerare” längst ned på protokoll-sidan. Ett e-postmeddelande skickas då från Boardeaser till justerare nr 1 med uppmaning att denne ska logga in på Boardeaser för att justera protokollet.
 3. När justerare 1 klickar på länken i e-postmeddelandet och loggat in kommer denne till redigeringsläget för protokollet. Här kan justerare 1 göra ändringar om hen vill. Efter att ha gått igenom protokollet avslutar justeraren genom att klicka på ”Spara och skicka vidare” om det finns ytterligare justerare i kedjan, annars heter knappen ”Justera och lås”.
 4. Justerare 2 får ett motsvarande e-postmeddelande och följer samma procedur som i punkt 3.
 5. När den siste justeraren avslutat sin granskning och eventuella redigering klickar hen på knappen ”Justera och lås”, nu är protokollet låst men går att låsa upp genom att klicka på ”Begär ändringar”, då kan ni ändra och låsa igen.
 6. När den siste justeraren klickar på ”Justera och lås” skickas ett e-postmeddelande till alla användare som bekräftar att protokollet är slutjusterat och finns att läsa om man klickar på länken i e-postmeddelandet.
 7. På nästkommande styrelsemöte går ni förslagsvis igenom protokollet och godkänner det. För att slutgiltigt arkivera protokollet klickar en användare (måste vara administratör eller sekreterare) på knappen ”Godkänn justerat protokoll”. Efter detta skickas ett e-postmeddelande till de som ska signera protokollet om att deras underskrift efterfrågas. Har ni valt elektronisk signering skickas ett mail med uppmaning till detta.

Hittade du den hjälp du behövde?