Innehåll

När mötet är skapat är det dags att skriva dagordningen. Om du skapat mötet långt i förväg så får du ett e-postmeddelande med en påminnelse två veckor innan mötestiden om dagordning ännu inte skapats.

Mallar

Första gången du skapar en dagordning visas våra färdiga mallar för styrelsemöten, utöver detta kan du skapa en egen mall genom att spara din dagordning som mall i sista steget. Då kan du återanvända den till framtida dagordningar och bara byta ut den information som behövs. Använd en mall eller börja skapa en dagordning genom att redigera den första punkten i din dagordning.

Punkter

Dagordningen, och senare protokollet, består av punkter som har följande egenskaper:

  • Rubrik: Punktens titel
  • Ange föredragande: Här kan du ange om det finns någon som är föredragande eller punktansvarig.
  • Tid för punkten: Här anger du en uppskattning av hur lång tid ni ska ägna er åt denna punkt
  • Punkttyp: Ange om punkten ska vara en beslutspunkt, diskussionspunkt, informationspunkt eller formaliapunkt
  • Beskrivning: I detta fält beskriver du vad ni ska avhandla på denna punkt under mötet
  • Förberedande protokolltext: Här kan du skriva in text som kommer stå som protokolltext. Denna text syns inte i dagordning. Här kan du t.ex. skriva in förskrivna protokolltexter för alla formaliapunkter.
  • Förslag på beslut och att-göra-uppgifter: Här kan ni skriva in förslag på beslut och att-göra-uppgifter samt ställa in om ni vill att dessa förslag visas i dagordningen eller inte.
  • Bifogade dokument: Om du vill kan du bifoga dokument som underlag till punkten, till exempel ett avtalsförslag som ska diskuteras

När du skapat första punkten klickar du på ”Lägg till ytterligare punkt” för att få fram en till, fortsätt så till det att dagordningen är komplett.

Spara dagordningen

När du är klar kan du klicka i kryssrutan ”Spara som mall” om du vill kunna använda dagordningen som mall i framtiden. Mallar kan redigeras under fliken ”Mallar” i vänstermenyn. Klicka sedan på ”Spara och gå vidare” om du vill spara och gå vidare till att skicka kallelse eller bara ”Spara” om du vill göra detta senare.

Hittade du den hjälp du behövde?