Utöver bas-abonnemanget erbjuder vi ett antal tilläggstjänster som du kan koppla på ditt abonnemang via vår Tilläggsshop. Ingår tillägg i er beställning kan du aktivera dem här. Tilläggsshopen hittar du en bit ner i vänstermenyn:

 

I tilläggsshoppen ser du vilka tillägg som Boardaeser erbjuder. Tilläggen innebär att ytterligare funktionalitet läggs till den er organisation redan har, läs mer i respektive beskrivning.

För att beställa eller aktivera ett tillägg klickar du på knappen “Aktivera“. Tillägget och funktionaliteten aktiveras då direkt. Har er organisation ett gratis prova på-abonnemang så är tillägget gratis även under denna period.

Har du ett tillägg som du inte vill behålla klickar du på knappen “Inaktivera”. Då fungerar tillägget så långt som ni betalt för men förnyas inte därefter.

Se film med exempel på hur man aktiverar tillägget E-Sign:

Hittade du den hjälp du behövde?