Utöver bas-abonnemanget erbjuder vi ett antal tilläggstjänster som du kan koppla på ditt abonnemang via vår Tilläggsshop. Den hittar du genom att klicka på “Inställningar” i Styrelserummet och sedan knappen “Tilläggsshop”:

1

I tilläggsshoppen ser du vilka tillägg som Boardaeser erbjuder. Tilläggen innebär att ytterligare funktionalitet läggs till den er organisation redan har, läs mer i respektive beskrivning.

För att beställa och aktivera ett tillägg klickar du på knappen “Aktivera“. Tillägget aktiveras då omedelbart och en faktura genereras för de månader som återstår av årsabonnemanget. Har er organisation ett gratis prova på-abonnemang så är tillägget gratis även under denna period.

Har du ett tillägg som du inte vill behålla klickar du på knappen “Inaktivera”. Då fungerar tillägget så långt som ni betalt för men förnyas inte därefter.

2

Hittade du den hjälp du behövde?