Innehåll

Har du behörigheten Administratör så kan du lägga till andra användare eller ändra deras uppgifter.

Lägg till användare

 1. Logga in och gå till Användare i Styrelserummet
 2. Fyll i namn och e-post i formuläret under användarlistan, telefonnummer är valfritt
 3. Välj Språk, Roll, Funktion, Titel och Behörighet (läs mer nedan)
 4. Om du vill att användarens åtkomst automatiskt ska tas bort ett visst datum klickar du i “Temporär åtkomst” och väljer datum
 5. Vill du bjuda in fler personer så klickar du på “Bjud in fler”, då visas ett formulär för ytterligare en person
 6. När du är klar avslutar du med att klicka på “Skicka inbjudan”

Se film med exempel på hur två användare bjuds in:

 

Nu har inbjudningsmail skickats till den eller de e-postadresser du angav. Användarna måste klicka på länken i det mailet och välja ett lösenord för att kunna logga in (klicka här för en guide hur man kommer igång som användare). Om de inte fullföljer registreringen kan du klicka på den blåa knappen i användarlistan för att skicka inbjudningsmailet på nytt.

 

 

Ändra användarnas inställningar

Klicka på skiftnyckeln på existerande användare för att ändra uppgifter. Dessa egenskaper kan du ändra för användare i den aktuella organisationen, (det här bara användarna själva som kan ändra sin e-postadress på “Min profil”, klicka här för en beskrivning hur man gör det):

 • För- och efternamn: här kan du ändra namn på en användare.
 • Telefon: det är valfritt att ange telefonnummer till användaren.
 • Roll: är valfritt att ange. Avser användarens roll i organisationen. Kan vara VD, Revisor, Ekonomichef, Vice ordförande, Ledningsgrupp, Sekreterare eller ej definierat.
 • Funktion: avser användarens funktion i styrelsen, kan vara Ordförande, Ledamot, Suppleant eller Ej styrelsemedlem.
 • Titel: här kan du skriva valfri titel på användaren.

 

Behörighet

Det finns tre nivåer av behörighet för användare:

 • Begränsad: Användaren kan inte göra eller se något i Boardeaser, undantaget sådant som den blivit specifikt tilldelat.
 • Observatör: Användaren kan se all information i Boardeaser men inte göra något om den inte blivit specifikt tilldelat att t ex justera ett protokoll.
 • Administratör: Användaren kan läsa all information och göra allting i Boardeaser. Rekommenderas för alla som ska skapa möten etc.

 

Rollen Ekonomichef

Det finns ingen skillnad i funktionalitet för de olika rollerna förutom för rollen Ekonomichef. Användare med den rollen har alltid samma behörighet som Administratörer på fliken Ekonomi (kräver tillägget Boardeaser Financials), oavsett vilken behörighet som anges i övrigt. En användare med rollen Ekonomichef kan alltså alltid ladda upp sie4-filer, budget, et c. Se denna snabbguide:

Temporär åtkomst

Ange ett datum för användaren när den automatiskt ska tas bort från organisationen.

 

Primär kontakt

Markera detta alternativ för den användare som ska vara kontaktperson gentemot Boardeaser.

Hittade du den hjälp du behövde?