Innehåll

Ändra användarnas inställningar

I Styrelserummet kan alla användare som är administratörer klicka på “Användare” under Administration. Klicka på skiftnyckeln på existerande användare eller bjud in användare med forumuläret längre ned på sidan. Dessa egenskaper kan du ange för användare i den aktuella organisationen:

  • För- och efternamn: här kan du ändra namn på en användare.
  • Telefon: ange telefonnummer till användaren.
  • Roll: avser användarens roll i organisationen. Kan vara VD, Revisor, Ekonomichef, Vice ordförande, Ledningsgrupp, Sekreterare eller ej definierat.
  • Funktion: avser användarens funktion i styrelsen, kan vara Ordförande, Ledamot, Suppleant eller Ej styrelsemedlem.
  • Titel: här kan du skriva valfri titel på användaren.

 

Behörighet

Det finns tre nivåer av behörighet för användare:

  • Begränsad: Användaren kan inte göra eller se något i Boardeaser, undantaget sådant som den blivit specifikt tilldelat.
  • Observatör: Användaren kan se all information i Boardeaser men inte göra något om den inte blivit specifikt tilldelat att t ex justera ett protokoll.
  • Administratör: Användaren kan läsa all information och göra allting i Boardeaser. Rekommenderas för alla som ska skapa möten etc.

 

Rollen Ekonomichef

Det finns ingen skillnad i funktionalitet för de olika rollerna förutom för rollen Ekonomichef. Användare med den rollen har alltid samma behörighet som Administratörer på fliken Ekonomi (kräver tillägget Boardeaser Financials), oavsett vilken behörighet som anges i övrigt. En användare med rollen Ekonomichef kan alltså alltid ladda upp sie4-filer, budget, et c. Se denna snabbguide:

Temporär åtkomst

Ange ett datum för användaren när den automatiskt ska tas bort från organisationen.

 

Primär kontakt

Markera detta alternativ för den användare som ska vara kontaktperson gentemot Boardeaser.

Hittade du den hjälp du behövde?