Innehåll

Ändra användarnas inställningar

I Styrelserummet kan alla användare som är administratörer klicka på “Användare” under Administration. Klicka på skiftnyckeln på existerande användare eller bjud in användare med forumuläret längre ned på sidan. Dessa egenskaper kan du ange för användare i den aktuella organisationen:

  • För- och efternamn: här kan du ändra namn på en användare.
  • Telefon: ange telefonnummer till användaren.
  • Roll: avser användarens roll i organisationen, till exempel VD.
  • Funktion: avser användarens funktion i styrelsen, kan vara “ordförande”, “ledamot”, “suppleant”, “revisor” eller “ej med i styrelsen”.
  • Titel: här kan du skriva valfri titel på användaren.
  • Behörighet: här kan du ange om vilken behöriget användaren ska ha i Boardeaser, kan vara Administratör, Observatör eller Begränsad.

3

Hittade du den hjälp du behövde?