Innehåll

Kommande aktiviteter och Senaste händelser

På den personliga översikten samlas den viktigaste informationen från alla styrelser som är kopplade till ditt användarkonto hos Boardeaser.

Överst ser du dessa två rutor:

  • Kommande aktiviteter: Här listas närmast förestående aktiviteter som är skapade i Boardeaser som är kopplade till dig på något sätt. Det kan finnas aktiviteter som passerat dagens datum, då visas de för att du ändå måste göra något (t ex justera ett protokoll).
  • Senaste händelser: Här listas de 20 senaste händelserna i alla de organisationer som ditt användarkonto är knutet till. Exempel på händelser som visas här är när någon skapar dagordning för ett möte, när någon begär in kommentarer på ett protokoll och när ett protokoll har godkänts och arkiverats.

1personlig_oversikt

Ekonomisk översikt (beta)

Om en eller flera organisationer som ditt användarkonto är knutet till har aktiverat tilläggstjänsten Economic Insights visas här en sammanfattning av varje organisation. Läs mer under “Ekonomi“.

Mötesöversikt

Nedanför de tre snabbvyerna finns en mötesöversikt för varje styrelse du är med i. Här hittar du all den information du behöver för att kunna förbereda dig inför kommande möte i styrelsen.

Här visas information som mötesrubrik, tid och plats, samt länk till dagordning och föregående mötesprotokoll. Du hittar även en lista på alla dokument som bifogats till dagordningen inför mötet. Bocka i rutorna under “Markera som läst” när du läst dokumenten, har du inte bockat för dem 3 dagar innan mötet så skickas en påminnelse.

Personliga att-göra uppgifter

Till höger om mötesinformationen så hittar du ”Mina att-göra-uppgifter”. Det är en lista med alla att-göra-uppgifter du har blivit tilldelad i respektive styrelse. Här ser du en kort beskrivning samt kan se om det är deadline satt på uppgiften.

När du genomfört uppgiften så klickar du i checkboxen så markeras den som avklarad. Du hittar även en länk där du kan se alla tilldelade att-göra-uppgifter i styrelsen.

Hittade du den hjälp du behövde?