Dina personliga inställningar för ditt användarkonto som gäller i alla styrelser, hittar du längst upp till höger på skärmen genom att klicka på ditt namn och sedan välja “Min profil“. Tänk på att inställningarna gäller för ditt användarkonto, det vill säga inställningarna blir likadana i alla organisationer som ditt användarkonto är kopplat till.

Här kan du först ändra grundläggande uppgifter som:

  • namn
  • e-post
  • telefonnummer
  • språk
  • ändra lösenord

Ändra inställningar för e-post

Du kan ta bort att få automatiska påminnelser för vissa händelser i Boardeaser genom att klicka ur kryssrutan bredvid “Påminnelser och notifieringar“. Du kommer fortfarande få e-post från Boardeaser när du kallas till möte eller ombeds justera ett protokoll av någon annan användare i organisationen.

En separat inställning finns för veckobrevet, du kan här ange vilken dag du vill ha veckobrevet eller om du inte vill ha något veckobrev alls. För att inte få några automatiska epost måste du alltså göra bägge dessa inställningar.

Kalenderlänk

Du kan kopiera och klistra in kalenderlänken i ditt kalenderprogram om du vill, då uppdateras din digitala kalender automatiskt med styrelsemöten och dina att göra-uppgifter.

Så här lägger du till kalenderlänken i några utvalda kalenderprogram:

Apple Kalender

Outlook

Google

Styrelsequiz

Om du inte vill att styrelsequizzet ska visas på din översikt så kan du kryssa ur denna ruta.

Säkerhet

På denna flik kan du redigera dina säkerhetsinställningar för tvåfaktorsautenticering, i nuläget stödjer Boardeaser BankID och säkerhetsnyckel från YubiKey. I de styrelser som aktiverat krav på inloggning med tvåfaktorsautenticering så krävs alltså att du anger aktiverar ett av dessa två alternativ. Ser du en nyckel-symbol i listan över “Mina styrelser” så är kravet på inloggning med tvåfaktorsautenticering aktiverat.

Även efter att du har aktiverat något av dem så kan du fortfarande logga in med användarnamn och lösenord, du kommer då till din personliga översikt och de styrelserum som inte aktiverat krav på tvåfaktorsautenticering. Logga ut och logga in igen med BankID/Yubikey så kommer du åt även de styrelserum som har kravet aktiverat.

BankID

Om du anger ditt personnummer kan du logga in med BankID. När du anger ditt personnummer första gången blir du ombedd att verifiera detta med ditt BankID. Endast en användare kan kopplas till ett personnummer.

Säkerhetsnyckel

Vill du ha en förhöjd säkerhet kan du välja att endast logga in med YubiKeys fysiska säkerhetsnyckel. Klicka i så fall på “Lägg till säkerhetsnyckel” och följ instruktionerna. En organisation kan kräva att alla användare loggar in med tvåfaktorsautenticering, detta anges på Inställningar > Avancerade inställningar i styrelserummet.

GDPR

På fliken GDPR kan du se vilken användarinformation som visas om dig i respektive organisation som du ingår i. Här kan du begära att din användare tas bort helt och att all information om dig raderas. Raderar du ditt användarkonto kan du inte längre logga in på Boardeaser till någon styrelse.

Användarvillkor

Här kan du läsa Boardeasers Användarvillkor. Varje organisation som är kund till Boardeaser har dessutom godkänt Tjänstevillkoren, dessa återfinns på Inställningar i styrelserummet.

Hittade du den hjälp du behövde?