Påminnelser via e-post

Påminnelser via e-post

Boardeaser skickar olika typer av påminnelser via e-post till dig som är användare. Några skickas automatiskt av systemet och några skickas därför att en annan användare har skickat en uppgift till dig. Så här kan du påverka vad som skickas … Läs mer
Behörigheter

Behörigheter

Det finns tre behörighetsnivåer i Boardeaser: Administratör: Användare som är administratörer kan se och göra allt i Boardeaser. Observatör: Användare som är observatörer kan se allt men endast göra saker som tilldelats dem specifikt. Begränsad: Användare med begränsad behörighetsnivå kan bara se och göra … Läs mer
Din användarprofil

Din användarprofil

Dina personliga inställningar för ditt användarkonto som gäller i alla styrelser, hittar du längst upp till höger genom att klicka på ditt namn och sedan välja “Min profil“. Här kan du ändra: namn e-post telefonnummer stänga av eller sätta på … Läs mer
Organisationens inställningar

Organisationens inställningar

Abonnemang Under Administration och “Företagsinställningar” i Styrelserummet visas vilken typ av abonnemang organisationen har för tillfället till vänster. Under denna beskrivning finns möjlighet att byta från Prova på-abonnemanget (som är gratis de första 30 dagarna) eller att avsluta organisationens abonnemang. Väljer ni … Läs mer
Användarinställningar

Användarinställningar

Ändra användarnas inställningar I Styrelserummet kan alla användare som är administratörer klicka på “Användare” under Administration. Klicka på skiftnyckeln på existerande användare eller bjud in användare med forumuläret längre ned på sidan. Dessa egenskaper kan du ange för användare i … Läs mer