Läs in sie4-filer

Läs in sie4-filer

Alla analyser av finansiell data utgår från den bokföringsdata som är inläst i systemet. Den kan komma från två källor: SIE4-filer som är uppladdade i Boardeaser. SIE4-filerna exporterar du från ert bokföringsprogram. Excel-filer, se separat guide Ladda upp sie4-fil Första … Läs mer
Läs in bokföring via Excel

Läs in bokföring via Excel

Saknas sie4-fil eller integration med bokföringssystem så kan man läsa in en Excel-fil med bokföringsdata månadsvis i Boardeaser istället. Har ingen sie4-fil lästs in tidigare så börjar man med att klicka på “Importera från Excel”. Skapa excel-fil(er) Bokföringsdatan går att läsa … Läs mer
Ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt

På din personliga översikt, alltså den sida som visas när man loggar in, visas en sammanfattning av alla dina organisationers ekonomi i avsnittet “Ekonomisk översikt”, om du har denna tilläggstjänst. Överst ser du snabbfakta i form av siffror för omsättning och … Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

På “Ekonomi” i vänstermenyn ser man den ekonomiska data som finns tillgänglig i form av ett antal analyser och rapporter. Efter att ha laddat upp SIE4-filen ser du följande flikar: Dashboard Sammanfattning + Skapa Dashboard Resultatrapport Balansrapport Kassaflöde Budget Affärsområden (kräver tillägget … Läs mer
Budget och prognos

Budget och prognos

Budgetar och prognoser hanteras via Ekonomi > Datahantering > Budgethantering Introduktion I Boardeaser kan man läsa in en eller flera budgetar samt en eller flera prognoser parallellt. Det går utmärkt att bara läsa in en budget och använda den både för … Läs mer
Affärsområden

Affärsområden

Denna funktionalitet kräver att tillägget Business Unit är aktiverat.  Visa och rapportera ekonomiska analyser för utvalda affärsområden med denna funktionalitet. Affärsområden i Boardeaser kan vara antingen dotterbolag i en koncern eller ett utvalt område i bokföringen. Dotterbolag som lagts till i … Läs mer
Rapportering

Rapportering

(Denna funktionlitet kräver tillägget Reports) Med tillägget Boardeaser Reports kan du skapa olika typer av rapporter snabbt och effektivt. Utgå från en professionell mall eller skapa din egen rapportmall. För att lägga in grafer och tabeller i en rapport behöver … Läs mer
Läs in nyckeltal

Läs in nyckeltal

Läs in nyckeltal från er verksamhet i Boardeaser och använd i grafer och tabeller. Dessa kan sedan läggas in i rapporter eller dashboards. Se exempel på nyckeltal längst ned i denna artikel. Nyckeltal kallas även KPIer och Datavariabler i Boardeaser. Skapa Datavariabel Har du en handfull … Läs mer
Formler

Formler

I denna artikel beskrivs hur du skapar grafer med formler. Exempel finns både i texten och i ett eget avsnitt längst ner på sidan. Formler används för att generera grafer och tabeller från bokföringsdata, budgetdata och egna nyckeltal. Generell användning Nedan följer … Läs mer
Skapa graf

Skapa graf

Denna funktionalitet kräver tilläggen Financials och KPI Analytics. Grafer kan skapas från bokföringsdata, budgetdata, data från Google Analytics eller egna datavariabler (kallas även nyckeltal och KPI:er i Boardeaser). Du kan ange enstaka datakällor som de är eller formler där olika … Läs mer