Introduktion

Introduktion

Dessa funktioner kräver tillägget Financials.  Med tillägget Financials kan styrelsen följa organisationens ekonomi genom ett antal analyser samt aktuella resultat- och balansrapporter. Med ytterligare tillägg som Reports och KPI-Analytics kan ledning rapportera till styrelsen direkt i Boardeaser. Börja med att först exportera en … Läs mer
Ladda upp SIE4-filer

Ladda upp SIE4-filer

Alla analyser av finansiell data utgår från de SIE4-filer som är uppladdade i Boardeaser. SIE4-filerna exporterar du från ert bokföringsprogram. Använder ni Fortnox kan ni beställa Boardeasers tillägg “Fortnox Integration” och föra över bokföringsdata med ett klick från Fortnox, läs … Läs mer
Ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt

På din personliga översikt, alltså den sida som visas när man loggar in, visas en sammanfattning av alla dina organisationers ekonomi i avsnittet “Ekonomisk översikt”, om du har denna tilläggstjänst. Överst ser du snabbfakta i form av siffror för omsättning och … Läs mer
Fullständig ekonomisk data

Fullständig ekonomisk data

Den fullständiga ekonomiska datan ser ni i organisationens styrelserum, klicka på fliken “Ekonomi”. Efter att ha laddat upp SIE4-filen ser du följande flikar: Dashboard Sammanfattning + Skapa Dashboard Resultatrapport Balansrapport Kassaflöde Budget Dashboard Sammanfattning Under flikarna visas först vår egen dashbord kallad “Sammanfattning” i … Läs mer
Budget

Budget

För att få kunna jämföra utfall med budget så behöver vi ladda upp en budget i Boardeaser. Så här gör du. Börja med att klicka på fliken “Ekonomi” och sedan klickar du på knappen “filhantering” upp i högra hörnet. Klicka … Läs mer
Rapporter

Rapporter

(Denna funktion är en tilläggstjänst) Med Boardeaser reports kan du skapa olika typer av rapporter snabbt och effektivt. Utgå från någon av våra professionella mallar eller skapa din egen rapport och spara som mall.   Skapa ny rapport Klicka på … Läs mer