Hur exporterar jag en tabell?

Hur exporterar jag en tabell?

Om det är en sparad tabell du vill exportera går du till Ekonomi > Analysera > Tabell, klicka på pennan till höger om namnet på tabellen.   Klicka på pilen till höger och välj på vilket sätt du vill exportera … Läs mer
Hur gör jag en fullständig export av data?

Hur gör jag en fullständig export av data?

Gå till Ekonomi > Datahantering, klicka på fliken Exportera, därefter klickar du på ikonen till höger om Fullständig export av data och väljer på vilket sätt du vill exportera.
Läs in sie4-filer

Läs in sie4-filer

Alla analyser av finansiell data utgår från den bokföringsdata som är inläst i systemet. Den kan komma från två källor: SIE4-filer som är uppladdade i Boardeaser. SIE4-filerna exporterar du från ert bokföringsprogram. Excel-filer, se separat guide Ladda upp sie4-fil Första … Läs mer
Läs in bokföring via Excel

Läs in bokföring via Excel

Saknas sie4-fil eller integration med bokföringssystem så kan man läsa in en excel-fil med bokföringsdata månadsvis i Boardeaser istället. Har ingen sie4-fil lästs in tidigare så börjar man med att klicka på “Importera från Excel”. Skapa Excel-fil(er) Bokföringsdatan går att … Läs mer
Ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt

På din personliga översikt, alltså den sida som visas när man loggar in, visas en sammanfattning av alla dina organisationers ekonomi i avsnittet “Ekonomisk översikt”, om du har denna tilläggstjänst. Överst ser du snabbfakta i form av siffror för omsättning och … Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

På “Ekonomi” i vänstermenyn ser man den ekonomiska data som finns tillgänglig i form av ett antal analyser och rapporter. Efter att ha laddat upp SIE4-filen ser du följande flikar: Dashboard Sammanfattning + Skapa Dashboard Resultatrapport Balansrapport Kassaflöde Budget Affärsområden (kräver tillägget … Läs mer
Budget och prognos

Budget och prognos

Budgetar och prognoser hanteras via Ekonomi > Datahantering > Budgethantering Introduktion I Boardeaser kan man läsa in en eller flera budgetar samt en eller flera prognoser parallellt. Det går utmärkt att bara läsa in en budget och använda den både för … Läs mer
Affärsområden

Affärsområden

Denna funktionalitet kräver att tillägget Business Unit är aktiverat.  Visa och rapportera ekonomiska analyser för utvalda affärsområden med denna funktionalitet. Affärsområden i Boardeaser kan vara antingen dotterbolag i en koncern eller ett utvalt område i bokföringen. Dotterbolag som lagts till i … Läs mer
Rapportering

Rapportering

(Denna funktionlitet kräver tillägget Reports) Med tillägget Boardeaser Reports kan du skapa olika typer av rapporter snabbt och effektivt. Utgå från en professionell mall eller skapa din egen rapportmall. För att lägga in grafer och tabeller i en rapport behöver … Läs mer