Ladda upp SIE4-filer

Ladda upp SIE4-filer

Alla analyser av finansiell data utgår från de SIE4-filer som är uppladdade i Boardeaser. SIE4-filerna exporterar du från ert bokföringsprogram. Använder ni Fortnox kan ni beställa Boardeasers tillägg “Fortnox Integration” och föra över bokföringsdata med ett klick från Fortnox, läs … Läs mer
Ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt

På din personliga översikt, alltså den sida som visas när man loggar in, visas en sammanfattning av alla dina organisationers ekonomi i avsnittet “Ekonomisk översikt”, om du har denna tilläggstjänst. Överst ser du snabbfakta i form av siffror för omsättning och … Läs mer
Fullständig ekonomisk data

Fullständig ekonomisk data

Den fullständiga ekonomiska datan ser ni i organisationens styrelserum, klicka på fliken “Ekonomi”. Efter att ha laddat upp SIE4-filen ser du följande flikar: Dashboard Sammanfattning + Skapa Dashboard Resultatrapport Balansrapport Kassaflöde Budget Dashboard Sammanfattning Under flikarna visas först vår egen dashbord kallad “Sammanfattning” i … Läs mer
Budget

Budget

För att få kunna jämföra utfall med budget så behöver vi ladda upp en budget i Boardeaser. Så här gör du. Börja med att klicka på fliken “Ekonomi” och sedan klickar du på knappen “filhantering” upp i högra hörnet. Klicka … Läs mer
Rapportering

Rapportering

(Denna funktion är en tilläggstjänst) Med Boardeaser reports kan du skapa olika typer av rapporter snabbt och effektivt. Utgå från någon av våra professionella mallar eller skapa din egen rapport och spara som mall.   Skapa ny rapport Klicka på … Läs mer
Ladda upp nyckeltal

Ladda upp nyckeltal

Valfria nyckeltal (KPI:er) från er verksamhet kan importeras till Boardeaser och sedan inkluderas i grafer som de är eller i formler. Graferna kan sedan läggas till i rapporter. Se exempel på nyckeltal längst ned i denna artikel. Ange nyckeltal som variabler Börja med att … Läs mer
Formler

Formler

I denna artikel beskrivs hur du skapar grafer med formler. Exempel finns både i texten och i ett eget avsnitt längst ner på sidan. Formler används för att generera grafer och tabeller från bokföringsdata, budgetdata och egna nyckeltal. Generell användning Nedan följer … Läs mer
Skapa graf

Skapa graf

Grafer kan skapas från bokföringsdata, budgetdata eller nyckeltal (KPI:er). Du kan ange enstaka variabler eller formler där olika datakällor kombineras (klicka här för att läsa mer om formler). Gå till: Ekonomi > Analysera. Klicka på “Ny graf”. Du kommer nu se … Läs mer
Skapa tabell

Skapa tabell

Denna funktion kräver tilläggen Financials och KPI-Analytics. Egna tabeller kan byggas upp med data från bokföringen och egna KPI:er, precis som egna grafer. Och precis som egna grafer kan tabellerna läggas in i dashboards eller rapporter. Skapa tabell Gå till … Läs mer
Skapa variabel

Skapa variabel

Denna funktion kräver tilläggen Financials och KPI-Analytics. Variabler i Boardeaser kan skapas på tre sätt: Fördefinierade variabler som utgår från de sie4-filer som är uppladdade. Läs mer här. Genom att ladda ner KPI-mallen, skapa ett nyckeltal som variabel och ange data … Läs mer