Ladda upp SIE4-filer

Ladda upp SIE4-filer

Alla analyser av finansiell data utgår från de SIE4-filer som är uppladdade i Boardeaser. SIE4-filerna exporterar du från ert bokföringsprogram. Använder ni Fortnox kan ni beställa Boardeasers tillägg “Fortnox Integration” och föra över bokföringsdata med ett klick från Fortnox, läs … Läs mer
Ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt

På din personliga översikt, alltså den sida som visas när man loggar in, visas en sammanfattning av alla dina organisationers ekonomi i avsnittet “Ekonomisk översikt”, om du har denna tilläggstjänst. Överst ser du snabbfakta i form av siffror för omsättning och … Läs mer
Fullständig ekonomisk data

Fullständig ekonomisk data

Den fullständiga ekonomiska datan ser ni i organisationens styrelserum, klicka på fliken “Ekonomi”. Efter att ha laddat upp SIE4-filen ser du följande flikar: Dashboard Sammanfattning + Skapa Dashboard Resultatrapport Balansrapport Kassaflöde Budget Affärsområden (kräver tillägget “Business Unit”) Dashboard Sammanfattning Under flikarna visas först Boardeasers egen … Läs mer
Budget och prognos

Budget och prognos

Budgethanteringen finns på Ekonomi > Datahantering > Budgetfiler Introduktion I Boardeaser kan man läsa in en eller flera budgetar samt en eller flera prognoser parallellt. Det går utmärkt att bara läsa in en budget och använda den både för avstämning mot … Läs mer
Rapportering

Rapportering

(Denna funktionlitet kräver tillägget Reports) Med tillägget Boardeaser Reports kan du skapa olika typer av rapporter snabbt och effektivt. Utgå från en professionell mall eller skapa din egen rapportmall. För att lägga in grafer och tabeller i en rapport behöver … Läs mer
Läs in nyckeltal

Läs in nyckeltal

Läs in nyckeltal från er verksamhet i Boardeaser och använd i grafer och tabeller. Dessa kan sedan läggas in i rapporter eller dashboards. Se exempel på nyckeltal längst ned i denna artikel. Nyckeltal kallas även KPIer och Datavariabler i Boardeaser. Skapa Datavariabel Har du en handfull … Läs mer
Formler

Formler

I denna artikel beskrivs hur du skapar grafer med formler. Exempel finns både i texten och i ett eget avsnitt längst ner på sidan. Formler används för att generera grafer och tabeller från bokföringsdata, budgetdata och egna nyckeltal. Generell användning Nedan följer … Läs mer
Skapa graf

Skapa graf

Denna funktionalitet kräver tilläggen Financials och KPI Analytics. Grafer kan skapas från bokföringsdata, budgetdata, data från Google Analytics eller egna datavariabler (kallas även nyckeltal och KPI:er i Boardeaser). Du kan ange enstaka datakällor som de är eller formler där olika … Läs mer
Skapa tabell

Skapa tabell

Denna funktionalitet kräver tilläggen Financials och KPI-Analytics. Allmänt Du kan skapa egna tabeller från bokföringsdata, budget och egna nyckeltal (KPI:er), precis som du kan göra med egna grafer. Tabellerna kan sedan användas i dashboards och rapporter. Grunden i Boardeasers tabeller är att formler … Läs mer
Radmallar

Radmallar

Radmallar gör det lätt att hantera flera tabeller, både Boardeasers och egna, på ett standardiserat sätt. Med hjälp av radmallar kan man återanvända samma uppsättning rader för flera tabeller, men variera kolumnerna.   Visa radmallar Gå till Ekonomi > Analys > Radmallar … Läs mer