Skapa tabell

Skapa tabell

Denna funktionalitet kräver tilläggen Financials och KPI-Analytics. Allmänt Du kan skapa egna tabeller från bokföringsdata, budget och egna nyckeltal (KPI:er), precis som du kan göra med egna grafer. Tabellerna kan sedan användas i dashboards och rapporter. Grunden i Boardeasers tabeller är att formler … Läs mer
Etiketter

Etiketter

Med etiketter går det att gruppera affärsområden och/eller dotterbolag i en enskild organisation eller i en koncern. Detta gör det lättare att skapa tabeller och grafer. Se etiketter Gå till Ekonomi > Datahantering > Etiketter för att hantera etiketter. Första … Läs mer
Radmallar

Radmallar

Radmallar gör det lätt att hantera flera tabeller, både Boardeasers och egna, på ett standardiserat sätt. Med hjälp av radmallar kan man återanvända samma uppsättning rader för flera tabeller, men variera kolumnerna.   Visa radmallar Gå till Ekonomi > Analys > Radmallar … Läs mer
Skapa variabel

Skapa variabel

Denna funktion kräver tilläggen Financials och KPI-Analytics. Variabler i Boardeaser kan skapas på tre sätt: Fördefinierade variabler som utgår från de sie4-filer som är uppladdade. Läs mer här. Genom att ladda ner KPI-mallen, skapa ett nyckeltal som variabel och ange data … Läs mer