Koncerner

Koncerner

Genom att sätta ihop organisationer i Boardaeser till en koncern visualiseras koncernstrukturen. Viss finansiell information visas i koncernstrukturen men med tillägget Business Unit skapas ett affärsområde för varje dotterbolag i koncernen. Sätt ihop er koncern Gå först till styrelserummet för den … Läs mer
Aktiebok

Aktiebok

Aktiebok är ett tillägg i Boardeaser. Aktivera “Shareholder Register” i Tilläggsshoppen för denna funktionalitet. Aktiebolag kan föra digital aktiebok i Boardeaser. I dagsläget finns en begränsning på max 100 aktieägare. Välj först hur du vill skapa aktieboken: Skapa en komplett aktiebok … Läs mer
Att-göra uppgifter

Att-göra uppgifter

Skapa Du kan skapa att-göra uppgifter dels i protokoll och dels från vyn som heter Att-göra uppgifter. Här samlas också alla uppgifter. Alla att-göra uppgifter tilldelas till en användare (dig själv eller någon annan i organisationen) och kan ha deadline … Läs mer
Compliance

Compliance

Compliance är en funktion som gör att styrelsen lätt kan hålla koll på viktiga dokument. Förutom att lagra dem strukturerat går de att hålla uppdaterade och se vem i styrelsen som har läst vad. För att komma till Compliance klickar du på Dokument … Läs mer
Import och export av mallar

Import och export av mallar

Med Boardeaser kan du komma åt en mängd dagordningar som vi själva, partners och andra användare har skapat. Du kan också dela mallar som du själv skapat så de t.ex. blir tillgängliga för andra organisationer du är med i eller … Läs mer
Projekt

Projekt

Projects är ett tillägg som beställs via Tilläggsshoppen. Med Projekt kan styrelsen strukturera dokumentation, ansvar och tidsplan för projekt. Klicka på Projekt i vänstermenyn i Styrelserummet för att komma till denna del. Första gången visas en beskrivning och knappen “Skapa projekt nu”, klicka på … Läs mer
Kontrakt

Kontrakt

Contracts är ett tillägg i Boardeaser och aktiveras i Tilläggsshoppen. Med kontrakt kan verksamhetens alla avtal och kontrakt sparas och övervakas från ett ställe. Löptider visas med Gantt-schema: Lägg till kontrakt Klicka på knappen “Lägg till nytt kontrakt” för att lägga … Läs mer
Årsplan

Årsplan

På fliken Styrelseår kan du se styrelsens årsplan och hantera signeringen av årsredovisningen. Årsplan Årsplanen visar aktiviteter i organisationen som berör styrelse och ledning. Det finns två sätt att komma igång med årsplaneringen: Ni planerar möten själva på fliken “Möten”. … Läs mer
Meddelanden

Meddelanden

Med Meddelanden kan alla användare i er styrelse diskutera säkert och krypterat. Påbörja en diskussion genom att klicka på Meddelanden i vänstermenyn och sedan “Skapa ny tråd”. Ange vad tråden ska handla om i fältet “Titel” och skriv sedan det första meddelandet i … Läs mer
Dokument

Dokument

På fliken “Dokument” i Styrelserummet finns dokument som organisationens användare har tillgång till, beroende på behörighet. Dokumenten kan sorteras in i mappar och undermappar. För att skapa en undermapp klickar du på mappen först, sedan på pilen uppe till höger och … Läs mer