Skapa nyckeltal

Skapa nyckeltal

Valfria nyckeltal (KPI:er) från er verksamhet kan importeras till Boardeaser och sedan inkluderas i grafer som de är eller i formler. Graferna kan sedan läggas till i rapporter. Se exempel på nyckeltal längst ned i denna artikel. Ange nyckeltal som variabler Börja med att … Läs mer
Skapa graf

Skapa graf

Grafer kan skapas från bokföringsdata, budgetdata eller nyckeltal (KPI:er). Du kan ange enstaka variabler eller formler där olika datakällor kombineras (klicka här för att läsa mer om formler). Gå till: Ekonomi > Analysera. Klicka på “Ny graf”. Du kommer nu se … Läs mer
Skapa tabell

Skapa tabell

Denna funktion kräver tilläggen Financials och KPI-Analytics. Egna tabeller kan byggas upp med data från bokföringen och egna KPI:er, precis som egna grafer. Och precis som egna grafer kan tabellerna läggas in i dashboards eller rapporter. Skapa tabell Gå till … Läs mer
Formler

Formler

I denna artikel beskrivs hur du skapar grafer med formler. Exempel finns både i texten och i ett eget avsnitt längst ner på sidan. Formler används för att generera grafer och tabeller från bokföringsdata, budgetdata och egna nyckeltal. Generell användning Nedan följer … Läs mer
Använda grafer

Använda grafer

Lägga in graf i rapport När du skapar en rapport kan du lägga in grafer du själv har skapat på samma sätt som du lägger in fördefinierade grafer. När du skapar en rapport gör du så här: klicka på “Lägg … Läs mer
Skapa variabel

Skapa variabel

Denna funktion kräver tilläggen Financials och KPI-Analytics. Variabler i Boardeaser kan skapas på tre sätt: Fördefinierade variabler som utgår från de sie4-filer som är uppladdade. Läs mer här. Genom att ladda ner KPI-mallen, skapa ett nyckeltal som variabel och ange data … Läs mer