Introduktion

Introduktion

Möten Klickar du på “Möten” i vänstermenyn så kan du skapa möten och se en lista med aktiva möten, det vill säga skapade möten vars protokoll ännu inte arkiverats. Har du inte skapat något möte än kan du göra det genom … Läs mer
Skapa möte

Skapa möte

Första steget i Boardeasers mötesprocess är Förberedelser. Här skapar du grundförutsättningarna för mötet, gör gärna det god tid i förväg så att alla kan boka in det i tid. Börja med att klicka på knappen “Nytt möte” på Styrelserummet > Möten. … Läs mer
Skapa dagordning

Skapa dagordning

När mötet är skapat är det dags att skriva dagordningen. Om du skapat mötet långt i förväg så får du ett e-postmeddelande med en påminnelse två veckor innan mötestiden om dagordning ännu inte skapats. Mallar Första gången du skapar en dagordning … Läs mer
Skicka kallelse

Skicka kallelse

På det tredje steget skickar du kallelsen genom att skriva ett meddelande och välja vilka som ska kallas. I rutan “Meddelande” skriver du den text som ska stå i meddelandet, sedan kan du välja om dagordningen ska bifogas som pdf i … Läs mer
Skriv protokoll

Skriv protokoll

På detta steg skriver du protokollet under mötet och bestämmer vilka som ska kunna kommentera och justera efter att protokollet är klart. Närvarande och uppgifter Börja med att klicka i de användare som är närvarande. Är de inte närvarande men har meddelat förhinder … Läs mer
Justera protokollet

Justera protokollet

Ett mail skickas till dig om du har utsetts till justerare. Klicka på länken i mailet, kommentera om du har synpunkter och avsluta genom att klicka på någon av knapparna längst ned. Justera protokollet utan kommentarer Klicka på länken i mailet … Läs mer
Signering och arkivering

Signering och arkivering

Efter att protokollet godkänts ska det signeras och arkiveras. Detta gör ni antingen själva på papper, det vill säga ni skriver ut protokollet, skriver under och arkiverar i en pärm, eller så signerar ni elektroniskt via Boardeasers samarbetspartner Assently. Elektroniska … Läs mer