Hur lägger jag till standardfraser?

Hur lägger jag till standardfraser?

Lägg till standardfras.    Standardfraser Standardfraser i Boardeaser är en funktion för att kunna skriva protokoll snabbare. De fungerar så att när sekreteraren skriver protokoll och börjar skriva en mening som är förlagrad som standardfras så fylls den i automatiskt. … Läs mer
Hur tar jag bort standardfraser?

Hur tar jag bort standardfraser?

Ta bort standardfras.   Radera standardfraser Du kan enkelt radera en standardfras genom att gå in på “Standardfraser” och därefter klicka på den röda kryssknappen. Se filmen ovan eller följ nedanstående bilder.  Börja med att klicka texten på “Standardfraser”.   … Läs mer
Kan jag redigera standardfraser?

Kan jag redigera standardfraser?

Det är möjligt att redigera standardfraser som både är förskapade av Boardeaser samt de som du lagt till själv. Du hittar enkelt knappen för redigering bredvid berörd standardfras.  Börja med att gå in på “Standardfraser”.    Klicka därefter på redigeringsknappen … Läs mer
Hur hittar jag ett arkiverat möte?

Hur hittar jag ett arkiverat möte?

Arkiverade möten När ett möte har klassats som arkiverat innebär det att samtliga steg i mötesprocessen har fullföljts.  För att hitta alla tidigare arkiverade möten går du in på menyval “Möte” och därefter klickar på fliken “Arkiverat möte”. Under fliken … Läs mer
Hur hittar jag dokument från ett gammalt möte?

Hur hittar jag dokument från ett gammalt möte?

Samtliga möten och respektive mötesdokument sparas alltid i Boardeaser och du kan när som helst gå tillbaka och leta upp ett gammalt möte.  Börja med att gå in på “Möten” i menyn. Därefter klickar du vidare på “Arkiverade möten”. Efter … Läs mer
Hur inkluderar jag dagordningen i en kallelse?

Hur inkluderar jag dagordningen i en kallelse?

När du skapat ett möte och valt dagordning, kan du inkludera dagordningen i kallelsen till resterande medlemmar som ska närvara på mötet. Detta innebär att kallade medlemmar kan läsa dagordningen direkt i e-postmeddelandet utan att de behöver logga in på … Läs mer
Hur skapar jag en dagordningsmall?

Hur skapar jag en dagordningsmall?

Gå till Möten i vänstermenyn, klicka därefter på Dagordningsmallar. Klicka på Skapa mall.   Skriv vilket namn dagordningsmallen ska ha och klicka på Spara.   Dagordningsmallen finns nu att använda vid framtida möten.  
Introduktion

Introduktion

Möten Klickar du på “Möten” i vänstermenyn så kan du skapa möten och se en lista med aktiva möten, det vill säga skapade möten vars protokoll ännu inte arkiverats. Har du inte skapat något möte än kan du göra det genom … Läs mer
Skapa möte

Skapa möte

Första steget i Boardeasers mötesprocess är Förberedelser. Här skapar du grundförutsättningarna för mötet, gör gärna det god tid i förväg så att alla kan boka in det i tid. Börja med att klicka på knappen “Nytt möte” på Styrelserummet > Möten. … Läs mer
Skapa dagordning

Skapa dagordning

När mötet är skapat är det dags att skriva dagordningen. Om du skapat mötet långt i förväg så får du ett e-postmeddelande med en påminnelse två veckor innan mötestiden om dagordning ännu inte skapats. Mallar Första gången du skapar en dagordning … Läs mer