Denna funktionalitet kräver att tillägget Business Unit är aktiverat. 

Visa och rapportera ekonomiska analyser för utvalda affärsområden med denna funktionalitet.

Affärsområden i Boardeaser kan vara antingen dotterbolag i en koncern eller ett utvalt område i bokföringen. Dotterbolag som lagts till i en koncernstruktur (se Koncerner) utgör automatiskt affärsområden. För att dela upp bokföringsdata i affärsområden behöver de definieras först, och en förutsättning för det är att det finns Projekt, Resultatenheter eller andra uppdelningar i inläst bokföringsdata (SIE4-filer).

Definiera affärsområden

  1. Gå till Ekonomi > Datahantering > Affärsområden
  2. Klicka på “Nytt affärsområde”
  3. Namnge affärsområdet och välj en eller fler indelningar (Projekt, Resultatenheter etc) från bokföringen
  4. Klicka på “Spara”

Nu är affärsområdet skapat och du kan se till exempel resultatrapporter för endast det utvalda affärsområdet. Se filmklipp på hur du gör ovanstående:

 

 

Hittade du den hjälp du behövde?