Valfria nyckeltal (KPI:er) från er verksamhet kan importeras till Boardeaser och sedan inkluderas i grafer som de är eller i formler. Graferna kan sedan läggas till i rapporter. Se exempel på nyckeltal längst ned i denna artikel.

Ange nyckeltal som variabler

Börja med att ladda ner den mall i excel-format som heter “KPI-mall” på:
Ekonomi > Filhantering > Exportera

Överst i mallen kan det se ut så här när du laddat ner den:

I den översta raden ska du bara ändra datumen (kolumn D, E, F och så vidare i exemplet ovan). Endast månader är tillgängligt som tidsintervall. Ange sista dagen i de månader du vill ha med i samma format som ovan, alltså ÅÅÅÅ-MM-DD.

I den andra raden finns en beskrivningstext, den kan du ta bort eller låta stå kvar men fyll inte i någon data på denna rad.

I på rad 3 anger du den första variabeln. I kolumn A anges variabeln så som systemet ska läsa in den, det innebär att namnet bara får innehålla stora och små bokstäver mellan a till z men inga andra tecken, alltså inte å ä ö, siffror, tecken/symboler eller mellanslag. I kolumn B kan du namnge variablen och här är alla tecken tillåtna. Samma sak i kolumn C där du kan skriva en längre beskrivning. Kortfattat är det som står i kolumn A till för datorer att läsa men kolumn B och C läses av människor.

Data för din variabel fyller du i cellerna från kolumn D och vidare, beroende på hur många månader du fyllt i på rad 1. Den data du fyller i här kan endast vara siffror och decimaltecken. OBS: ett värde måste anges i alla celler, finns inget värde så ange “0” eller ta bort hela kolumnen (om alla celler i kolumnen saknar värde).

Fortsätt ange så många variabler/nyckeltal du vill från rad 4 och nedåt på motsvarande sätt som på rad 3.

När du är klar sparar du filen och tar fram Boardeaser i webbläsaren igen. Gå till Filhantering och klicka på “Ladda upp KPI”. Nu är KPI-variablerna uppladdade till Boardeaser.

Så här kan en korrekt ifylld KPI-fil se ut över antalet anställda:

 

Exempel på nyckeltal

Här är några exempel på nyckeltal som kan vara intressanta att rapportera, beroende på verksamhet:

 • Besökare hemsida
 • Anställda
 • Uthyrd area
 • Producerade enheter
 • Kunder/Användare
 • Nya kunder/användare
 • Förlorade kunder/användare
 • Kundnöjdhet
 • Support/kundtjänstärenden
 • Personalnöjdhet
 • Personalomsättning
 • Utbildningsresultat

Video hur du skapar egna nyckeltal och lägger in dessa i rapporter

Hittade du den hjälp du behövde?