Innehåll

Budgetar och prognoser hanteras via Ekonomi > Datahantering > Budgethantering

Introduktion

I Boardeaser kan man läsa in en eller flera budgetar samt en eller flera prognoser parallellt. Det går utmärkt att bara läsa in en budget och använda den både för avstämning mot utfall (bakåt i tiden) och som prognos (framåt i tiden).

För varje tidpunkt kan man ange vilken budget och prognos som ska vara aktiv om det finns flera. Den budget som är aktiv är den används i Boardeasers egna tabeller och grafer. Skapar man egna grafer och tabeller kan man dock hänvisa även till inaktiva budgetar/prognoser för jämförelser.

Skapa budget

Börja med att gå till Ekonomi > Datahantering > Budgethantering och klicka på “Ny budget”. Då visas några alternativ för den budget/prognosmall som ska genereras:

 • Period för budgeten
 • Om det gäller budget eller prognos
 • Namn, beskrivning och kommentar
 • Etiketter (används tillsammans med affärsområden, lämna tomt om du inte behöver detta specifikt)
 • Om budgeten/prognosen ska vara aktiv från start (då aktiveras budgetförslaget samtidigt som mallen laddas ner)
 • Om filen ska redigeras i Excel eller Google Sheets (kräver tillägget Google Sheets Integration)
 • Om mallen ska komma med ett förslag eller vara tom
 • Om budgetförslag är aktiverat så går det att påverka vad det ska baseras på
 • Om mallen ska gälla aktuell organisation eller ett dotterbolag

När alternativen är valda klickar du på “Exportera” för att ladda ner mallen som Excel-fil eller föra över till Google Sheets.

Se exempel på export, redigering och uppladdning av en budget:

Efter att budgeten har laddats upp visas inställningar inklusive budgetens tagg och en förhandsvisning av inläst data.

Användning i egna grafer och tabeller

Här är de formler som kan användas för att få ut data från budget och prognoser i egna grafer och tabeller:

 • Budget(<formel>) ger budgetdata från den aktiva budgeten
 • Budget(<formel, @forecast) ger budgetdata från den aktiva prognosen
 • Budget(<formel>, @tagg) ger budgetdata från en specifik budget eller prognos med angiven tagg
 • Forecast(<formel>) ger utfall fram till rapportdatum och sedan prognosdata från aktiv prognos, om sådan saknas från aktiv budget
 • Forecast(<formel>, @active) ger ger utfall fram till rapportdatum och sedan prognosdata från aktiv budget
 • Forecast(<formel>, @tagg) ger utfall fram till rapportdatum och sedan prognosdata från budget eller prognos med angiven tagg

Exempel:

 • Budget(-{3000-3999}) ger summan månadsvis av alla intäktskonton i budgeten under året
 • Budget(-{7000-7699}, @forecast) ger summan av alla lönekostnader hämtat från aktiv prognos
 • Budget(-{3000-7999}, @20_2) ger resultatet (före finansiella kostnader) hämtat från prognosen med taggen @20_2
 • Forecast(-{3000-3999}) ger utfall fram till valt data av de sammanlagda intäkterna, sedan prognos hämtat från aktiv prognos
 • Forecast(-{7000-7699}, @active) ger utfall av alla lönekostnader och sedan prognosdata hämtat från aktiv budget
 • Forecast(-{3000-7999}, @20_2) ger utfall av resultat (före finansiella kostnader) och sedan prognosdata från prognosen med tagg @20_2

Klicka här för att läsa mer om formler!

Hittade du den hjälp du behövde?