För att få kunna jämföra utfall med budget så behöver vi ladda upp en budget i Boardeaser. Så här gör du.

Börja med att klicka på fliken “Ekonomi” och sedan klickar du på knappen “filhantering” upp i högra hörnet. Klicka därefter på fliken “exportera” strax under knapparna uppe till höger.

Ladda ner budgetmall eller budgetförslag

På fliken “Exportera” kan du skapa en budget baserad på de poster som finns i din bokföring, närmare bestämt i resultatrapporten. Börja med att klicka på kugghjulet till höger, här finns tre val:

  • Ladda ner budgetförslag: Klickar du här så sparas det ner en excel-fil med ett budgetförslag för nästkommande år baserat på ditt bolags historik. Vi tar alla aktiva konton och multiplicerar med förra årets tillväxt. Se nedan för mer information hur du ändrar i budgeten. Var uppmärksam på att första fliken i filen visar resultatrapporten och den andra fliken innehåller den tomma budgeten.
  • Ladda ner budgetmall: väljer du detta laddar du ner en fil i excel-format med de konton som finns i din bokföring men inga värden läggs in.
  • Fullständig exportera av data: väljer du detta laddar du ner en excel-fil med komplett bokföringsdata inklusive resultat- och balansräkning.

Lägg in egen budget

När du laddat ner excel-dokumentet är det viktigt att du lägger in din budget på fliken “Budgetförslag”, detta för att filen ska kunna läsas in korrekt. Tänk på att inte göra hänvisningar mellan olika celler utan endast använda tal i cellerna.

  • Skriv in värden i celler. OBS: Inga celler får vara tomma, finns inget värde ange “0”.
  • Du har möjlighet att lägga till konton (som kommer börja användas under året). För att göra detta, lägg till rad på rätt plats. Konto indelningen hittas i kolumnen längst till vänster.
  • Summera ihop kolumner och tabeller rätt.
  • Dubbelkolla så du använder minustecken för alla kostnader.
  • Om det står “#####” på en kolumn, expandera bredden på kolumnen.
  • Om du inte vill lägga in kostnader för underkonton kan du bara lägga in dessa på huvudkonton. Detta kommer dock medföra att bara den sammanfattande resultat och balansräkningen kommer kunna jämföras på ett bra sätt.

Ladda upp

För att ladda upp budgeten du skapat så klickar du återigen på fliken “Ekonomi” och sedan på knappen “Filhantering” uppe till höger. Klicka sedan på knappen “Ladda upp budget” uppe till höger. Välj den fil där du skapat budgeten och ladda upp.

Om du skulle vilja ändra eller ta bort budgeten du laddat upp kan du klicka på “Filhantering” och sedan på fliken “Budgetfiler”. Här kan du ta bort uppladdade budgetfiler.

För att se budgeten så kan du klicka på fliken “Ekonomi” och sedan på fliken “Budget”. Här kan du se den fullständiga budgeten och se så allt lagts in på ett korrekt sätt. Jämför gärna med den excelfil du laddat upp.

Hittade du den hjälp du behövde?