Med etiketter går det att gruppera affärsområden och/eller dotterbolag i en enskild organisation eller i en koncern. Detta gör det lättare att skapa tabeller och grafer.

Se etiketter

Gå till Ekonomi > Datahantering > Etiketter för att hantera etiketter. Första gången kommer du se de färdiga etiketter som redan finns i systemet, bland annat en etikett för alla dotterbolag (@children) och alla affärsområden i aktuellt bolag (@business_units).

Exempel

En koncern med denna struktur:

  • Framgångsbolaget (affärsområden: Entreprenad, Retail, Web)
    • Kalasbolaget (affärsområden: Projekt, Web)
      • Success (affärsområden: Retail, Web)
    • Supersonic (inga affärsområden)

har dessa etiketter från start i moderbolaget (“Framgångsbolaget”):

 

Skapa etikett

Klicka på “Ny etikett” och ange ett namn. Sedan klickar du i den kombination av dotterbolag och/eller affärsområden som ska ingå i etiketten.

Exempel

I nedanstående exempel har två etiketter skapats:

  • @all_business_units som innehåller alla affärsområden från alla koncernbolag
  • @business_group som innehåller moderbolaget och alla dotterbolag


Ta bort etikett

För att ta bort en etikett så klickar du ur alla kryssrutor som den etiketten innehåller och klickar på “Spara”.

 

Hittade du den hjälp du behövde?