Innehåll

På “Ekonomi” i vänstermenyn ser man den ekonomiska data som finns tillgänglig i form av ett antal analyser och rapporter. Efter att ha laddat upp SIE4-filen ser du följande flikar:

 • Dashboard
  • Sammanfattning
  • + Skapa Dashboard
 • Resultatrapport
 • Balansrapport
 • Kassaflöde
 • Budget
 • Affärsområden (kräver tillägget “Business Unit”)

Är tillägget Business Unit aktiverat finns även en affärsområdesväljare som gör att man kan se respektive vy filtrerat efter valt affärsområde eller dotterbolag.

Dashboards

Sammanfattning

Under flikarna visas först Boardeasers egen dashbord kallad “Sammanfattning” i form av ett antal tabeller överst och sedan grafer.

Skapa dashboard

Klicka på “+ Skapa dashboard” för att börja skapa din egen dashboard. Din egenskapade dashboard kan bestå av följande element:

 • Rubrik
 • Text
 • Grafer (Boardeasers eller egna)
 • Tabeller (Boardeasers eller egna)
 • Kolumner

Du kan lägga till hur många element som du vill. Klicka på “Spara” om du vill fortsätta senare eller “Spara och visa” när du är färdig. Din nyskapade dashboard visas sedan jämte sammanfattningen, om du väljer “Primär dashboard” så visas den som första vy när du går till Ekonomi.

Egna grafer och tabeller visas under rubriken “Organisation” i respektive lista. Listorna är också sökbara så du kan söka efter t ex “kassaflöde” så visar listan alla grafer/tabeller som innehåller kassaflöde.

Dela dashboarden med andra

Klicka på “Synlig för alla” för att alla användare i organisationen (med behörighet Administratör eller Observatör) ska kunna se dashboarden som du har skapat.

Exempel

Se filmklipp på hur man kan sätta ihop en dashboard:

 

Resultatrapporter

Klicka på fliken Resultatrapport för att se resultatrapporter baserat på inläst bokföringsdata.

Tabellraderna kan komprimeras eller utökas med knappen “Expandera alla” / “Kollapsa alla”. Med “Exportera” kan du exportera tabellen till en excel-fil.

Du kan välja att ändra period (sista dagen i den månad som vill se som period) och vilken variant av resultaträkning du vill titta på. De översta i listan visar endast utfall men de under rubriken Forecast visar utfall till aktuell period och sedan budgetdata framgent för prognostiserat utfall.

Raderna i Boardeasers tabeller utgår från radmallar, klicka här för att läsa hur du redigerar en radmall.

 

 

Balansrapport

På fliken Balansrapport kan du se varianter av aktuell balansrapport, i övrigt fungerar dessa som resultatrapporterna.

Kassaflöde

Även kassaflöde har samma periodinställningar som ovan. Det finns sex typer av kassaflöde.

Se separat supporttext angående Budget.

Affärsområden

På denna flik visas sammanfattningar från skapade affärsområden. Dotterbolag i en koncern definieras per automatik som affärsområden, resterande affärsområden skapas och redigeras via Ekonomi > Datahantering > Affärsområden.

Hittade du den hjälp du behövde?