Innehåll

Den fullständiga ekonomiska datan ser ni i organisationens styrelserum, klicka på fliken “Ekonomi”. Efter att ha laddat upp SIE4-filen ser du följande flikar:

 • Dashboard
  • Sammanfattning
  • + Skapa Dashboard
 • Resultatrapport
 • Balansrapport
 • Kassaflöde
 • Budget

9a_ekonomi

Dashboard

Sammanfattning

Under flikarna visas först vår egen dashbord kallad “Sammanfattning” i form av ett antal tabeller överst och sedan grafer.

Skapa din egen dashboard

Klicka på “+ Skapa dashboard” för att börja skapa din egen dashboard. Din egenskapade dashboard kan bestå av följande element:

 • En rubrik: fyll i rutan “Rubrik…”
 • Grafer: Klicka på ikonen för grafer och välj en graf ur vårt graf-bibliotek
 • Tabeller: Klicka på ikonen för tabeller och välj en tabell ur vårt tabell-bibliotek

Du kan lägga till hur många element som du vill. Klicka på “Spara” om du vill fortsätta senare eller “Spara och visa” när du är färdig. Din nyskapade dashboard visas sedan jämte sammanfattningen, men bara för dig i denna styrelse.

9b_ekonomi

Resultatrapport

Klicka på fliken Resultatrapport för att se denna. Du kan välja att ändra period och typ av resultaträkning. Perioden definieras som från 1 januari i senast uppladdade år till den sista dagen i den månad du väljer. Följande typer av resultaträkning finns:

 • Typ A: Period & ackumulerat jämfört med föregående år
 • Typ B: Period & ackumulerat jämfört med budget (kräver att en budget laddats upp)
 • Typ C: Månadsvis summa jämfört med föregående år
 • Typ D: Månadsvis summa jämfört med budget (kräver att en budget laddats upp)
 • Typ E: Budget månadsvis och summa (kräver att en budget laddats upp)
 • Typ F: Period med respektive kontos andel av total

2_ekonomi_res

Balansrapport

På fliken Balansrapport kan du se en sådan. Samma inställningar gäller för perioden. Du kan se balansrapporten i två typer av vy:

 • Månadsvis
 • Helår

Kassaflöde

Även kassaflöde har samma periodinställningar som ovan. Du kan se kassaflöde på tre sätt:

 • Månadsvis
 • Per konto, månadsvis
 • Årsvis

Se separat supporttext angående Budget.

Hittade du den hjälp du behövde?