Innehåll

Den fullständiga ekonomiska datan ser ni i organisationens styrelserum, klicka på fliken “Ekonomi”. Efter att ha laddat upp SIE4-filen ser du följande flikar:

 • Dashboard
  • Sammanfattning
  • + Skapa Dashboard
 • Resultatrapport
 • Balansrapport
 • Kassaflöde
 • Budget
 • Affärsområden (kräver tillägget “Business Unit”)

9a_ekonomi

Dashboard

Sammanfattning

Under flikarna visas först Boardeasers egen dashbord kallad “Sammanfattning” i form av ett antal tabeller överst och sedan grafer.

Skapa din egen dashboard

Klicka på “+ Skapa dashboard” för att börja skapa din egen dashboard. Din egenskapade dashboard kan bestå av följande element:

 • En rubrik: fyll i rutan “Rubrik…”
 • Grafer: Klicka på ikonen för grafer och välj en graf ur vårt graf-bibliotek
 • Tabeller: Klicka på ikonen för tabeller och välj en tabell ur vårt tabell-bibliotek

Du kan lägga till hur många element som du vill. Klicka på “Spara” om du vill fortsätta senare eller “Spara och visa” när du är färdig. Din nyskapade dashboard visas sedan jämte sammanfattningen, men bara för dig i denna styrelse.

9b_ekonomi

Resultatrapporter

Klicka på fliken Resultatrapport för att se resultatrapporter baserat på inläst bokföringsdata. Du kan välja att ändra period (sista dagen i den månad som vill se som period) och vilken variant av resultaträkning du vill titta på. De översta i listan visar endast utfall men de under rubriken Forecast visar utfall till aktuell period och sedan budgetdata framgent för prognostiserat utfall.

2_ekonomi_res

Balansrapport

På fliken Balansrapport kan du se varianter av aktuell balansrapport.

Kassaflöde

Även kassaflöde har samma periodinställningar som ovan. Det finns sex typer av kassaflöde.

Se separat supporttext angående Budget.

Affärsområden

På denna flik visas sammanfattningar från skapade affärsområden. Dotterbolag i en koncern definieras per automatik som affärsområden, resterande affärsområden skapas och redigeras via Ekonomi > Datahantering > Affärsområden.

Hittade du den hjälp du behövde?