Dessa funktioner kräver tillägget Financials. 

Med tillägget Financials kan styrelsen följa organisationens ekonomi genom ett antal analyser samt aktuella resultat- och balansrapporter. Med ytterligare tillägg som Reports och KPI-Analytics kan ledning rapportera till styrelsen direkt i Boardeaser.

Börja med att först exportera en SIE4-fil från ert bokföringsprogram som ni sedan importerar på fliken Ekonomi i vänstermenyn. Bokföringsdatan kommer sedan visualiseras i ett antal grafer och tabeller på vår fördefinierade dashboard. Du kan även skapa en egen dashboard. Systemet genererar även resultat- och balansrapport. Varje SIE4-fil innehåller ett bokföringsår i taget men det går bra att ladda upp flera filer och därmed se data för flera år. Du kan även skapa budget och stämma av denna mot bokföringen.

Det går att laborera med bokföringsdatan genom att skapa egna variabler som presenteras i egna grafer och tabeller.

1_ekonomi

Hittade du den hjälp du behövde?