Detta är en valbar tilläggstjänst i Boardeaser. Tjänsten är under utveckling (beta).

Med hjälp av detta tillägg kan ni få överblick över er organisations ekonomi. Börja med att först exportera en SIE4-fil från ert bokföringsprogram som ni sedan importerar på fliken Ekonomi i vänstermenyn. Bokföringsdatan kommer sedan visualiseras i ett antal grafer och tabeller på vår fördefinierade dashboard. Systemet genererar även resultat- och balansrapport. Varje SIE4-fil innehåller ett bokföringsår i taget men det går bra att ladda upp flera filer och därmed se data för flera år. Du kan även skapa budget och stämma av denna mot bokföringen.

1_ekonomi

Hittade du den hjälp du behövde?