Saknas sie4-fil eller integration med bokföringssystem så kan man läsa in en Excel-fil med bokföringsdata månadsvis i Boardeaser istället.

Har ingen sie4-fil lästs in tidigare så börjar man med att klicka på “Importera från Excel”.

Skapa excel-fil(er)

Bokföringsdatan går att läsa in från två eller tre flikar i samma excel-fil eller en flik per excel-fil.

Kolumner

Boardeaser gör en analys av bokföringsdatan när den läses in, dessa kolumner försöker systemet identifiera:

  • Kontonummer
  • Kontonamn
  • Kontonummer+kontonamn
  • Resultat period
  • Balans diff
  • Balans IB
  • Balans UB
  • IB räkenskapsår

Själva bokföringsdatan behöver vara för en månad, för helår så kan man läsa in allt i en kolumn men den kommer då registreras på december det året. För att

Rader

Raderna kan innehålla kontonummer, kontonamn, kontogrupper och summeringar.

Minimikrav

Minimikravet för resultatrapporten är kontonummer och årsvisa siffror (dessa kommer dock registreras på sista månaden på året dvs december i normalfallet).

Minimikravet för balansräkningen är kontonummer, IB räkenskapsår och diff.

Ladda upp och definiera innehållet

När en eller flera excel-är skapade är det dags att läsa in dem. Börja med att ställa in räkenskapsår och period (månad) som datan avser (skapa nytt räkenskapsår om det saknas). Klicka sedan på “Välj filer” och välj excel-filen från din dator.

När filen har lästs in behöver systemet hjälp att tolka informationen. Definiera vad respektive kolumn innehåller genom att välja ett av alternativen ovanför respektive kolumn i förhandsvisningen. När all data är definierad så avslutar du genom att klicka på “Slutför import”.

Exempel

Läsa in bokföringsdata för januari 2019

Klicka här för att ladda ner ett exempel för januari 2019. Filen har två flikar:

  • Resultat: Kontonummer, kontonamn och resultat
  • Balans: Kontonummer, kontonamn, IB räkenskapsår och diff

Se filmklipp med detta exempel:

Hittade du den hjälp du behövde?