Innehåll

Radmallar gör det lätt att hantera flera tabeller, både Boardeasers och egna, på ett standardiserat sätt. Med hjälp av radmallar kan man återanvända samma uppsättning rader för flera tabeller, men variera kolumnerna.

 

Visa radmallar

Gå till Ekonomi > Analys > Radmallar för att se aktuella radmallar.

Det finns färdiga radmallar för dessa tre kategorier:

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflödesanalys

För varje kategori finns fyra varianter av radmallar, här sorterat från minst till mest detaljerade:

 • Executive Summary
 • Sammanfattning
 • Verksamhet
 • Fullständig

 

Ny radmall

Skapa först en tabell vars rader ska bli en radmall och spara. Gå sedan till Ekonomi > Analys > Radmallar och klicka på “+Ny radmall”. Ange ett namn och välj den tabell du vill ska utgöra en radmall.

 

Byta ut tabell för radmall

Om du vill att en annan tabell än den aktuella ska utgöra radmallen så klickar du på “Välj tabell” för Boardeasers egna radmallar eller “Redigera” för en egen radmall. Klicka på “Återställ standardmall” för att använda Boardeasers ursprungliga tabell som radmall.

 

Arbeta med radmallar

Skapa tabell från radmall

 • Gå till Ekonomi > Ny tabell
 • Klicka på pennsymbolen för att redigera namn med mera
 • Under Radmall väljer du den radmall som ska ingå i tabellen, klicka på “OK”
 • Klicka på + för att skapa en eller flera kolumner och spara sedan tabellen

Se filmklipp med ovanstående:

 

Redigera tabeller genom att ändra radmall

Exempel på hur man ändrar radmallen “Resultat fullständig” så att Boardeasers tabeller med den raduppsättningen ändras (och egna om det finns):

 • Gå till Ekonomi > Analysera > Radmallar
 • Klicka på tabellen “Radmall resultaträkning, komplett (TRD)”
 • Klicka på “Kopiera”
 • Redigera tabellen och spara den
 • Gå tillbaka till Ekonomi > Analysera > Radmallar
 • Klicka på “Välj tabell” för “Resultat fullständig”
 • Välj den tabell som nyss skapades, avsluta genom att klicka på “Spara”
 • Gå exempelvis till Ekonomi > Resultaträkning och titta på den förvalda resultaträkningen att ändringarna har slagit igenom

Se filmklipp med ovanstående:

Hittade du den hjälp du behövde?