(Denna funktion är en tilläggstjänst)

Med Boardeaser reports kan du skapa olika typer av rapporter snabbt och effektivt. Utgå från någon av våra professionella mallar eller skapa din egen rapport och spara som mall.

 

Skapa ny rapport

Klicka på ”Rapporter” i vänstermenyn och klicka sedan på ”skapa rapport”.

Högst upp så ser du namn på de mallar som du har sparade. Här finner du bl.a. några mallar från Boardeaser samt om du har sparat ner några egna. Om du vill hitta fler mallar kan du klicka på ”importera/publicera mall” i vänstermenyn, här hittar du med information om det

Uppe till höger har du möjlighet att välja en period för rapporten, t.ex. om du ska göra en månadsrapport. Detta val kommer styra tidsperioder i grafer och tabeller. Du kan även välja vad det är för typ av rapport.

I fältet för rubrik sätter du huvudrubriken för rapporten. Nedanför rubriken ser du vår verktygslåda för att skapa innehåll. Här har du följande val:

 

Lägg till en rubrik

Gör att du kan skapa underrubriker i innehållet.

 

Lägg till en text

Gör att du kan lägga till textstycken. Här kan du även göra enkel formatering som fet stil, kursiv, skapa listor samt göra indrag.

 

Lägg till en graf

Här har du möjlighet att lägga till en mängd olika grafer som t.ex. omsättning, eget kapital, likviditet, resultat etc. Graferna visar historik fram till den tidsperiod du valt ovan.

 

Lägg till en tabell

Denna använder du för att lägga till t.ex. resultaträkning, balansräkning eller några av våra ”oneliners”. En oneliner visar bara en sak och förändringen under senaste period, t.ex. förändring i likviditet för vald månad.

 

Lägg till bild

Här kan du ladda upp en bild till rapporten. Tänk på att beskära och skala bilden innan du laddar upp den för bästa resultat.

 

Lägg till kolumner

Du kan lägga till en sektion med två kolumner. Sen kan du lägga till innehåll i kolumnerna enligt alternativen ovan.

 

Redigera innehåll och flytta

Om du för musen över ett block eller en rad, så ser du några alternativ uppe till höger.

Stjärna – Gör att du kan byta innehåll, t.ex. byta graf eller ladda upp en ny bild

Pilar upp/ned – gör att du kan flytta raden eller blocket (om det är i en kolumn) uppåt eller nedåt.

Kryss – Radera innehållet.

 

Spara och publicera

Längst ner till höger har du möjlighet att spara rapporten samt klicka ”spara och visa”. Du har även en checkbox som gör att du kan spara rapporten som en mall och därmed enkelt kunna återskapa samma struktur nästa fler gånger.

För att publicera klickar du först ”spara och visa” och därefter klickar du på ”publicera” längst ner till höger.

När rapporten är klar kan du bjuda in läsarna att se den på Boardeaser med full interaktivitet och möjlighet att kommentera. Publicerade rapporter lagras även under “Dokument”.

Hittade du den hjälp du behövde?