Denna funktionalitet kräver tilläggen Financials och KPI Analytics.

Grafer kan skapas från bokföringsdata, budgetdata, data från Google Analytics eller egna datavariabler (kallas även nyckeltal och KPI:er i Boardeaser). Du kan ange enstaka datakällor som de är eller formler där olika datakällor kombineras (klicka här för att läsa mer om formler).

Graferna kan sedan läggas in i rapporter eller på din dashboard.

Ny graf

För att skapa en graf går du till Ekonomi > Analysera och klicka på “Ny graf”. Du kommer nu se denna vy:

 

Ange först Namn (vad grafen heter i systemet) och Rubrik (rubriken i grafen).

Upplösning är tidsenheten på x-axeln (om du är osäker så låt den vara Månad). Upplösningen kan vara dag, vecka, månad, kvartal, år eller bokslutsår. Om du ska lägga till data från Google Analytics är det viktigt att du anger samma upplösning som analytics-datan har.

Se nedan under rubriken “Fler inställningar” vad man kan ställa efter att klicka på den knappen.

Man bygger grafen genom att ange en eller flera formler i fältet under “Lägg till datakälla”.

Här är några exempel på formler:

 • Ett konto: -{3001} visar värdet av kontohändelser på konto 3001
 • Ett omfång av konton: -{3000-3099} ger summan av alla kontohändelser från konto 3000 till 3099 per tidsenhet
 • Ackumulerade värden: Ack(-{3000-3999}) ger ackumulerat värde respektive räkenskapsår av alla intäktskonton (konto 3000 till 3999)
 • Budgetdata: Budget(-{4000-7999}) ger förändringen på utgiftskonton summerat från uppladdad budget
 • Nyckeltal: Skriv helt enkelt namnet på datavariabeln (nyckeltalet), t ex “stolar” om det är så nyckeltalet är namngett
 • Analytics-data: Om du vet vad variabeln heter skriver du det, t ex “SessionDuration”, annars klickar du fram variablerna enligt nedan

Du kan också bläddra bland variabler i mapparna som visas när du klickar i fältet för datakälla. Namnen med en +ruta är mappar och B1, B2 etc är variabler från bokföringen. I detta exempel finns tre mappar:

 • Default: innehåller dina egna nyckeltal (uppladdade från KPI-mallen)
  • Marketing: innehåller Analytics-data
 • Funktioner: innehåller funktioner som går att använda på formler
 • Konton: innehåller variabler som motsvarar konton i din sie4-fil

Klicka på en variabel eller formel och sedan på “Lägg till”. Du ser nu en förhandsvisning till höger av grafen baserad på den data du angivit.

Du kan påverka hur grafen ska visas genom att ändra färger och om grafen ska vara stapel eller linje. Klicka på “Spara” när du är klar. “R3” och “R12” betyder “Rullande 3 månader” och “Rullande 12 månader”. Du kan välja “Inget” för dessa om du inte vill se dem i grafen.

En graf kan innehålla obegränsat med staplar och linjer genom att klicka flera gånger under “Lägg till datakälla”.

Fler inställningar

Klicka på “Fler inställningar” för att påverka x-axel (tidsaxeln) och y-axel (värdeaxeln). Detta styr hur axlarna ritas ut framöver på alla platser där grafen läggs in.

Enhet

Ange SEK, procent eller din egen enhet.

X-axel

Kan ändras från Auto till Relativ eller Räkenskapsår.

 • Relativ: Ange hur många år före och efter senast uppladdade bokföringsdatan som ska visas på x-axeln
 • Räkenskapsår: Ange hur många år innan nuvarande (innevarande) år som ska visas på x-axeln

Y-axel

Kan ändras från Auto till fixerad, då går det att sätta min och max-värden för y-axeln.

Längst ned finns möjligheten att jämföra data i grafen mot tabeller, till exempel resultat och balansräkning.

Hittade du den hjälp du behövde?