Denna funktion kräver tilläggen Financials och KPI-Analytics.

Egna tabeller kan byggas upp med data från bokföringen och egna KPI:er, precis som egna grafer. Och precis som egna grafer kan tabellerna läggas in i dashboards eller rapporter.

Skapa tabell

Gå till Ekonomi > Analysera och klicka på “Ny tabell” för att skapa en tabell.

Börja med att döpa tabellen genom att redigera “Tabellnamn” och spara. Du kan sedan ange rubrik och underrubrik.

Skapa kolumner

Tabeller i Boardeaser av kolumner och rader. Klicka på knappen med plus-tecknet för att skapa en eller en uppsättning kolumner. Beroende på vad du väljer som Intervall och Upplösning skapas en uppsättning kolumner, väljer du t ex År som Intervall och Månad som upplösning så skapas 12 kolumner, en för varje månad.

Skapa rader

Klicka på “Ny rad” för att skapa en rad med tabelldata. I fältet “Formel” anger du vilken data som ska visas på raden. Du kan ange endast en variabel (dvs ett nyckeltal som du laddat upp eller ett konto från sie4-filen) eller en formel med variabler. För exempel se nedan.

Summering är en typ av rad som automatiskt summerar utvalda rader. Klicka på “Summering” och välj vilka rader som ska summeras.

Du kan skapa en tom rad om du vill påbörja ett nytt avsnitt i tabellen. Klicka på “Ny rad” och välj Tom rad.

Jämför med tabell

Om du vill jämföra värdena med en redan sparad tabell (t ex resultaträkning eller balansräkning) väljer du detta i listan längst ned till höger. Denna tabell sparas aldrig tillsammans med den tabell du själv skapar.

Exempel

Exempel 1

Framgångsbolaget säljer möbler och vill rapportera snittintäkt per såld vara till styrelsen. De har skapat tre nyckeltal för antal sålda varor under 2016 (läs här hur du skapar nyckeltal), nyckeltalen heter:

  • Lampor
  • Stolar
  • Bord

De har också laddat upp en sie4-fil för 2016 där intäktskonton som vanligt enligt BAS-planen är 3000 till 3999.

I detta klipp visas hur man skapar en tabell med intäkter, antal sålda varor och intäkt per vara:

 

Formeln för summa intäkter respektive månad är:

  • -{3000-3999}

Formeln för snittintäkt per såld vara respektive månad är i detta exempel:

  • (-3000-3999})/(Lampor+Stolar+Bord)

Efter att tabellen har sparats kan den läggas in i en dashboard eller en rapport.

 

Exempel 2

Så här skapar du en tabell med omsättning på en rad och kolumner för olika år, t ex 2014, 2015 och 2016:

Se till att bokföringsdata (sie4-filer) är uppladdade för de år du vill ha med i tabellen, i detta exempel alltså 2014, 2015 och 2016. Skapa sedan en ny tabell.

Efter att du namngivit den klickar du på plustecknet för att skapa en första kolumn. Börja med att skapa en kolumn för 2014. För att få ut tidigare års data ska upplösningen vara år och sedan ska en meta-formeln användas. Själva formeln anger vi när vi skapar raden. För att få tidigare år används Prev() som meta-formel för varje år tillbaka i tiden som vi ska ha, och sedan RowFormula där själva formeln ska vara. För att få ut 2014 års data när 2016 är den senast uppladdade sie4-filen blir meta-formeln för kolumnen alltså:

  • Prev(Prev(RowFormula))

För att få ut 2015 års data på samma sätt skapar vi en ny kolumn med denna meta-formel:

  • Prev(RowFormula)

För 2016 års data behövs ingen meta-formel alls, det är bara att skapa kolumnen med år som upplösning.

Sedan skapar vi en rad med omsättningen som fås av denna formel:

  • -{3000-3999}

Se klipp:

 

Hittade du den hjälp du behövde?