Denna funktion kräver tilläggen Financials och KPI-Analytics.

Variabler i Boardeaser kan skapas på tre sätt:

  • Fördefinierade variabler som utgår från de sie4-filer som är uppladdade. Läs mer här.
  • Genom att ladda ner KPI-mallen, skapa ett nyckeltal som variabel och ange data för varje tidsintervall. Läs mer här.
  • Genom att ange en formel där konton och/eller KPI-variabler ingår.

I denna artikeln beskrivs det sista alternativet av de ovan. De variabler som skapas på detta sätt kan användas i grafer och tabeller, alltså på samma sätt som konto-variabler och nyckeltals-variabler.

Skapa variabel

Gå till Ekonomi > Analysera och klicka på “Ny variabel”.

 

Välj variabel

Antingen utgår du från formeln för en existerande variabel eller så skapar du en helt ny formel. Om du vill utgå från en existerande variabel så klickar du på “Välj variabel” och väljer den du vill utgå från. Formeln visas då i fältet “Formel”.

Definiera variabel

Oavsett om du utgår från en existerande variabel eller skapar en ny så anger du sedan namn (OBS: namnet får endast innehålla bokstäver mellan a-z och _, dvs inte å ä ö eller mellanslag), beskrivning och enhet. Klickar du i “Privat” är du den enda användaren som kan se variabeln.

Formel

Klicka i fältet under rubriken “Formel” för att ange formel. Precis som när grafer och tabeller skapas så kan du använda de vanliga räknesätten och andra variabler när du skapar din nya variabel. Läs mer om formler här.

Under fältet “Formel” visas den data som formeln ger. När du är klar klickar du på “Spara” så sparas variabeln.

Nu kan du använda variabeln när du skapar grafer och tabeller!

 

Exempel

Skapa en variabel som innehåller alla intäktskonton:

  • Namn: alla_intakter
  • Formel: -{3000-3999}

Förklaring: intäktskonton är mellan konton mellan 3000 och 3999, genom att ange 3000-3999 så summeras alla intäktskonton. Måsvingeparentes {} används för att visa förändring respektive månad. Intäkter lagras som negativa värden i sie4-filen men oftast vill man ha dem som positiva värden, därför behöver man sätta minustecken först.

 

Hittade du den hjälp du behövde?