Subscription

Under “Settings” in the Board Room you can see which type of subscription the organization currently has in the column to the left.

 

 

 

 

Under Administration och “Företagsinställningar” i Styrelserummet visas vilken typ av abonnemang organisationen har för tillfället till vänster. Under denna beskrivning finns möjlighet att byta från Prova på-abonnemanget (som är gratis de första 30 dagarna) eller att avsluta organisationens abonnemang. Väljer ni att avsluta abonnemanget löper det perioden ut, alltså de 30 dagar ni prövar gratis eller den period ni betalat för. För att avsluta omedelbart och radera kontot för gott var vänlig kontakta support@boardeaser.com.

 

Organisationens uppgifter

Till höger visas uppgifter och inställningar som gäller för den aktuella organisationen. Här anger ni:

  • Namn och adress
  • Organisationsnummer
  • Logotyp: visas i systemet och på protokoll
  • Språk: svenska eller engelska
  • Hur ni vill att protokollpunkterna ska numreras
  • Hur ni vill justera: läs mer om detta i hjälpavsnittet om möten

 

Hittade du den hjälp du behövde?