Innehåll

Aktiebok är ett tillägg i Boardeaser. Aktivera “Shareholder Register” i Tilläggsshoppen för denna funktionalitet.

Aktiebolag kan föra digital aktiebok i Boardeaser. I dagsläget finns en begränsning på max 100 aktieägare, se även nedan vilka händelser som kan hanteras.

Börja med att välja hur du vill skapa aktieboken:

 • Skapa en komplett aktiebok inklusive historik i Boardeaser. Detta tar lite längre tid än alternativet nedan men ger en komplett historik av tidigare fördelningar.
 • Ladda upp aktuell aktiebok och bygg händelserna framgent efter detta.
 • Skapa en dagsaktuell aktiebok utan historik, genom att fylla i Boardeaser excel-mall av ägare och ladda upp. Detta är ett snabbt sätt att se aktuell ägarfördelning men utan historik.

Skapa en komplett aktiebok med historik

Klicka på “Skapa aktiebok” för att komma igång. Ange därefter antalet röster per aktie i respektive serie. Har bolaget inte definierat serier så ange antalet röster per A-aktie.

Sedan väljer du en transaktionshändelse. En transaktionshändelse är varje gång aktiefördelningen påverkats genom något av dessa alternativ, om du vill återskapa aktieboken från början väljer du “Bolagsbildning”. Läs mer om transaktionshändelser längre ned i denna text.

Alternativt kan du välja Tidigare aktieböcker som första transaktionshändelse, det innebär att du laddar upp en fil (t ex pdf eller excel-fil) med den historiska händelserna.

Se klipp på hur du skapar en aktiebok med Bolagsbildning som transaktionshändelse:

Skapa aktiebok utan historik

Du kan ange aktieägare antingen genom att ladda ner Boardeasers excel-mall och fylla i nuvarande aktieägare (bra om det finns många aktieägare) eller lägga till aktieägarna en och en i webbläsaren (bra om det är ett fåtal aktieägare). Klicka alltså antingen på “Ladda ner mall” eller “Lägg till ägare” här:

 

Lägg till aktieägare i Excel:

Klicka på “Ladda ned mall”. I excel-filen fyller du i namn, e-postadress, personnummer/organisationsnummer, organisationsnamn och antal aktier. Det går dessutom att fylla i adress, telefonnummer med mera för varje aktieägare.

Spara filen och klicka på “Välj fil” och sedan “Ladda upp”. Fyll sedan i bolagets aktiekapital och klicka på “Spara”. Nu har du skapat en aktiebok!

Se filmklipp på hur du lägger in aktieägare mall och laddar upp:

 

Lägga till aktieägare i webbläsaren:

Klicka på “Lägg till ägare” och fyll i uppgifterna. Klicka på “Lägg till ägare” för varje ny ägare. Ange Aktiekapital och avsluta genom att klicka på “Spara”.

 

Ange Bolagsinformation:

Komplettera informationen i aktieboken genom att klicka på fliken “Bolagsinformation”. Här kan du:

 • Röster per aktie i respektive serie
 • Ange om något av följande finns:
  • Förköpsförbehåll
  • Hembudsförbehåll
  • Fysiska aktiebrev
 • Ange organisationsnummer

 

Transaktionshändelser

Aktieboken bygger på transaktionshändelser som i sin tur kan bestå av en eller flera transaktioner.

Varje transaktionshändelse bygger på den föregående. Av denna anledning går endast den senaste transaktionshändelsen att redigera och ta bort.

Har aktieboken skapats genom enbart skapats genom att aktieägare har lagts till (se ovan) så skapas transaktionshändelsen “Tillagda ägare” för alla tillfällen ägare läggs till i Boardeaser.

Till varje transaktionshändelse kan bilder laddas upp som underlag.

 

Bolagsbildning

Ange när bolaget bildades med Bolagsbildning. Ange datum för händelsen samt grundläggande information som aktiekapital, antal aktier, pris per aktie och aktieägare (stiftare). Varje aktieägare som läggs till ger en ny transaktion som kan redigeras separat i efterhand.

 

Tidigare aktieböcker

Ett alternativ till att bygga upp aktieboken från början i Boardeaser är att ladda upp tidigare aktieböcker. Välj detta alternativ som första transaktionshändelse, ange aktiekapital och antal aktier (det som gäller i den senaste aktieboken som laddas upp). Ladda sedan upp den nuvarande aktieboken, klicka på “Spara” för att avsluta.

Lägg sedan till ägare, klicka antingen på “Ladda upp ägare med excelfil” eller “Ladda upp ägare manuellt” och följ anvisningarna ovan.

På fliken Aktiebok finns tidigare och nuvarande aktiebok.

Se film med exempel på uppladdning med tidigare aktiebok:

 

Försäljning

Välj försäljning när aktier byter ägare, oavsett om nuvarande ägare säljer sinsemellan eller om nya aktieägare tillkommer.

Transaktionshändelsen Försäljning kan bestå av en eller flera transaktioner. Är det bara en ägare som sålt till en annan så är det bara en transaktion. Efter att du har valt Försäljning anger du anger du vilken serie transaktionshändelsen avser och datum. Klicka sedan på “Spara och gå vidare” och välj “Ny transaktion”.

Ange vem som sålt till vem, antalet aktier och pris. Kontrollera att aktienumren stämmer (Seriestart och Serieslut), redigera dessa om de inte stämmer. Längst ned kan du stämma av med den aktuella ägarfördelningen.

Se filmklipp med exempel:

 

Nyemission

Vid nyemsission väljer du denna transaktionshändelse.

Ange vilken serie av aktiers som emitteras, antal aktier och pris per aktie (måste vara lika med eller högre än kvotvärdet, är det högre anges överpriset som överkurs).

Ange sedan antalet aktier som respektive aktieägare har köpt, är det en eller flera nya aktieägare som köpt så lägger du till dem längst ned på sidan. Bifoga underlag för emissionen om du vill.

Se filmklipp med exempel:

 

Split

Vid split ges varje aktieägare ett antal nya aktier i respektive serie. Aktienumren adderas till de existerande aktierna.

Välj split som transaktionshändelse, ange datum och Splitkvot, det vill säga hur många aktier varje aktieägare kommer ha efter spliten. Splitkvot 100:1 betyder att varje aktieägare kommer ha 100 gånger fler aktier efter spliten, man får alltså 99 nya aktier för varje aktie man ägde innan spliten.

Se filmklipp med exempel:

 

Fondemission

Fondemission innebär att bolaget istället för utdelning antingen ger ut nya aktier eller höjer kvotvärdet på existerande aktier till aktieägare.

Välj fondemission som transaktionshändelse och ange datum för händelsen. Sedan kan du välja om och i så fall med vilket värde aktiekapitalet ska ökas med. Detta går att kombinera med emission av nya aktier eller ej.

Om nya aktier ska emitteras så ska du ange Fondkvoten, den anger hur många aktier det kommer finnas totalt efter fondemissionen. Om fondkvoten är 1:4 så kommer det finnas 25% fler aktier efter fondemissionen, om det till exempel fanns 1000 aktier innan så kommer det finnas 1250 akter efter.

Se filmklipp med exempel på fondemission med både emitterade aktier och ökning av aktiekapitalet:

 

Omvänd split

Funktionaliteten för omvänd split är under utveckling och kommer i framtiden.

 

E-Signera aktieboken

Har ni tillägget Boardeaser E-Sign så går det att begära e-signaturer på pdf-versionen av aktuell aktiebok. Gör så här:

 • Se till att de som ska e-signera är användare i Boardeaser
 • Gå till Dokument > Aktiebok och navigera den senaste versionen av aktieboken
 • Klicka på kugghjulet till höger om filen och välj “Skicka för E-Signering”
 • Skicka begäran till de användare som ska e-signera, signera själv om du ska det
 • När alla har signerat så kommer pdf:en uppdateras med samtligas e-signaturer
 • Det är samma pdf som visas i Dokument som visas i Aktiebok

Tänk på att så fort informationen i pdf:en uppdateras (antingen genom en ny transaktionshändelse eller genom att viss bolagsinformation uppdateras) så behöver pdf:en e-signeras på nytt.

Se ett filmklipp på hur aktieboken kan e-signeras:

 

Exportera som Excel eller PDF

Ägarlistan, Cap Table och Transaktionshistorik kan exporteras både som PDF och Excel-fil.

Hittade du den hjälp du behövde?