För att hantera Årsredovisning krävs tillägget Annual Report. Aktivera Annual Report i Tilläggsshoppen.

 

På fliken Styrelseår kan du se styrelsens årsplan och hantera signeringen av årsredovisningen.

Klicka på fliken “Årsredovisningar” och sedan “Ny årsredovisning” för att komma igång.

 

Inställningar & Ladda upp

Börja med att ange vem som är Ansvarig för hanteringen av denna årsredovisning.

Ange sedan vilken användare som är VD, om ingen VD finns väljer du “Ingen VD”.

Revisor

Till sist anger du vilken användare som är revisor. Finns ingen revisor väljer du “Ingen revisor” i listan. Har ni inte lagt till revisorn som användare i Boardeaser kan du klicka på “Ändra användare” och bjuda in revisorn (om du vill att revisorn bara ska se utvalda delar som Årsredovisningen sätter du behörigheten till Begränsad). Revisorn måste acceptera inbjudan och kommer sedan bli uppmanad att signera årsredovisningen efter att alla styrelsemedlemmmar har gjort det.

Spara inställningarna när du är klar.

Ni kan antingen välja att signera årsredovisningen i Boardeaser med e-signering, eller så skriver ni på den på papper och skannar in en kopia som ni laddar upp.

Ladda upp och signera elektroniskt

Klicka på “Skicka för E-Signering” om ni vill att styrelseledamöterna ska signera årsredovisningen elektroniskt. Skriv ett meddelande och skicka begäran om underskrift till styrelseledamöterna. Dessa får ett e-postmeddelande med uppmaning och länk till att signera årsredovisningen hos Boardeasers samarbetspartner Assently.

Ladda upp redan signerad årsredovisning

Ladda upp den signerade och inskannade årsredovisningen, klicka sedan på “Redan underskriven”.

 

Signering & Revision

Nästa steg är revisorns signatur på årsredovisningen och att revisorn därefter laddar upp revisionsberättelsen.

Signeras årsredovisningen elektroniskt begärs automatiskt signatur från revisorn som ett sista steg, efter det att alla i styrelsen har signerat.

När alla har skrivit på årsredovisningen kan ni meddela revisorn att årsredovisningen är uppladdad och dela dokumentet genom att klicka på “Skicka meddelande till revisor” som en påminnelse på att revisorn nu kan skriva revisionsberättelsen. Revisorn får då tillgång till mappen “Årsredovisningar” i Dokument där revisorn kan ladda ner den inskannade och undertecknade årsredovisningen.

Ladda upp revisionsberättelse

När revisionsberättelsen är klar kan revisionsberättelsen laddas upp. Den kan sedan signeras elektroniskt av revisorn och användare kan begära detta genom att klicka på “Skicka för E-Signering”.

Klicka på “Redan undertecknad” om revisionsberättelsen redan har undertecknats på papper och signaturen är med i den inskannade versionen.

 

Årsstämma

Kallelse

Boardeaser hanterar inte kallelse och protokoll från årsstämman men i kallelsen till årsstämman bör de två filer som nu finns framtagna (signerad årsredovisning och signerad revisionsberättelse) ingå. Klicka på “Markera att kallelse har skickats” när den har skickats för att kunna gå vidare.

Bolagsstämmoprotokoll

För framtida referens kan ni efter stämman ladda upp en kopia av stämmoprotokollet i Boardeaser på detta steg. Klicka på “Gå vidare för att skicka till Bolagsverket” antingen stämmoprotokollet är uppladdat eller ej.

 

Skicka in & Arkivera

Följ instruktionerna på detta steg för samla ihop alla dokument som Bolagsverket kräver och skicka in. Börja med att klicka på “Dokument till Bolagsverket” för att se en sammanslagen pdf med:

  • Kopia av signerad årsredovisning
  • Kopia av signerad revisionsberättelse

Fastställelseintyget

Fastställelseintyget måste signeras på utskrivet på papper, antingen finns fastställseintyget med på förstasidan på årsredovisningen eller så skriver ni det separat. Du kan ladda upp en inskannad kopia av fastställelseintyget längst ned till höger om du vill att denna också ska lagras i Boardeaser.

Vidimering

Signerades årsredovisninen elektroniskt måste någon (vem som helst) vidimera att dessa signaturer är giltiga.

Bolagsverket

När fastställelseintyget och eventuell vidimering skett på de utskrivna dokumenten ska dessa läggas ihop i ett kuvert och skickas till angiven adress. Klicka på knappen “Markera som skickat till Bolagsverket” när så skett.

Bolagsverket meddelar när årsredovisningen har tagits emot. Klicka på knappen “Markera som mottaget hos Bolagsverket” när det skett, då avslutas även hanteringen i Boardeaser av årsredovisningen.

 

Lagring

Dokumenten från hanteringen av årsredovisningen lagras automatiskt i mappen Årsredovisning i Dokument.

Hittade du den hjälp du behövde?