Innehåll

Skapa

Du kan skapa att-göra uppgifter dels i protokoll och dels från vyn som heter Att-göra uppgifter. Här samlas också alla uppgifter.

Alla att-göra uppgifter tilldelas till en användare (dig själv eller någon annan i organisationen) och kan ha deadline om ni vill.

Lägga till

För att lägga till en att-göra uppgift från vyn som heter “Att-göra uppgifter” klickar du på knappen “Ny uppgift”. Därefter anger du uppgiften och väljer sedan vem i organisationen som du vill tilldela den till. Om du vill kan du sätta deadline för när uppgiften ska vara utförd. När du är klar klickar du på “Lägg till”.

I samma stund du sparar uppgiften så skickas ett e-postmeddelande till användaren som tilldelats uppgiften. Ett e-post meddelande skickas även tre dagar innan uppgiften ska vara slutförd.

Organisations att-göra-uppgifter

På den första fliken, “Mina aktiva uppgifter”, ser du alla att-göra-uppgifter som har blivit tilldelade dig. Detta kan vara uppgifter du tilldelats av styrelsen eller av Boardeaser. Du har även flikar där du kan se hela styrelsens utestående att-göra-uppgifter samt sådana som blivit avklarade eller borttagna.

Uppgifter som du tilldelats av styrelsen kan du klickar på “Klar”, då flyttas de till fliken “Avklarade uppgifter”. Uppgifterna som tilldelats från Boardeaser får du bort genom att utföra dem eller genom att ta bort dem. När t.ex. ett beslut får statusen “godkänt” så tas det bort från listan.

Om du tar bort en uppgift flyttas de till fliken “Borttagna uppgifter”. Om de tas bort från denna lista så raderas de helt.

Av säkerhetsskäl går inte att redigera tilldelade uppgifter, man får istället ta bort uppgiften och lägga till den på nytt.

Hittade du den hjälp du behövde?