Innehåll

Ange beslut

När sekreteraren skriver protokoll i Boardeaser finns möjligheten att ange ett eller flera beslut i beslutshanteringen. Börja med att klicka på knappen “Lägg till beslut”:

1

Då öppnas ett fält där sekreteraren anger beslutet:

2

Om en användare är ansvarig för att beslutet genomförs eller om det finns ett datum när beslutet ska vara genomfört så anger ni detta också. Ni kan ange flera beslut under samma protokollpunkt.

Följ upp beslut

Besluten hittar ni under “Beslutsuppföljning” i vänstermenyn när protokollet där de angavs har blivit arkiverat.

Varje beslut kan vara i något av följande tillstånd:

  • Ej startat
  • Pågående
  • Klart
  • Godkänt
  • Nedprioriterat
  • Borttaget
  • Arkiverat

På vyn Beslutsuppföljning finns tre flikar:

  • Mina aktiva beslut: här listas beslut som du angetts som ansvarig för men som ännu ej angetts som antingen “Borttaget” eller “Arkiverat”.
  • Aktiva beslut: här ser ni alla beslut som ännu ej angetts som antingen “Borttaget” eller “Arkiverat”.
  • Arkiverade beslut: här ser ni alla beslut som angetts som “Arkiverat”.

Färgen till vänster förtydligar vilket tillstånd beslutet är i och är beslutet rosa-färgat betyder det att deadline har passerats. Så här kan en lista med beslut se ut:

3

Om man klickar på “Visa”-knappen för ett beslut kan varje beslut kommenteras och redigeras, det går även att påminna den ansvarige:

4

Hittade du den hjälp du behövde?