Innehåll

Ange beslut

När sekreteraren skriver protokoll i Boardeaser finns möjligheten att ange ett eller flera beslut i beslutshanteringen. Börja med att klicka på knappen “Lägg till beslut”:

1

Då öppnas ett fält där sekreteraren anger beslutet:

2

Om en användare är ansvarig för att beslutet genomförs eller om det finns ett datum när beslutet ska vara genomfört så anger ni detta också. Ni kan ange flera beslut under samma protokollpunkt.

Följ upp beslut

När protokollet sparas så hamnar beslutet på fliken “Beslutsuppföljning” i vänstermenyn.

Beslut kan ha olika status, vissa räknas som att beslutet är aktivt och andra arkiverat.

  • Ej startat (räknas som aktivt)
  • Pågående (räknas som aktivt)
  • Klart (räknas som aktivt)
  • Godkänt (räknas som arkiverat)
  • Nedprioriterat (räknas som aktivt)
  • Borttaget (räknas som arkiverat)
  • Arkiverat (räknas som arkiverat)

När ansvarig eller annan påbörjar hanteringen av ett beslut kan denne ändra beslutet till Pågående och när det är klart till Klart. När styrelsen sedan tar upp beslutet och godkänt att det är klart (t ex på ett styrelsemöte) så kan statusen ändras till Godkänt.

På vyn Beslutsuppföljning finns tre flikar:

  • Mina aktiva beslut: här listas beslut som du angetts som ansvarig och som är aktivt enligt ovan.
  • Aktiva beslut: här ser ni alla aktiva beslut.
  • Arkiverade beslut: här ser ni alla arkiverade beslut.

Färgen till vänster förtydligar vilket tillstånd beslutet är i och är bakgrunden rosa-färgad betyder det att deadline har passerats. Så här kan en lista med beslut se ut:

3

Om man klickar på “Visa”-knappen för ett beslut visas statusändringar, och varje beslut kan kommenteras och redigeras. Det går även att påminna den ansvarige:

4

 

Beslutsuppföljning på Dagordning

För den som skriver dagordning visas en lista med beslutsuppföljning om dagordningspunkten anges till “Beslutsuppföljning”.

De beslut som visas i listan är de som ändrat status sedan föregående möte samt de som har en aktiv status.

Denna lista visas dock inte när man klickar på “Visa dagordning”, om man exporterar dagordningen som pdf eller skickar med dagordningen i kallelsen, utan alltså endast när man redigerar dagordningen så att den som skriver dagordningen kan komma ihåg vilka beslut som är utestående.

Beslutsuppföljning på Protokoll

En punkt i protokollet av typen Beslutsuppföljning visar samma lista med beslut som på dagordning i redigeringsläget. Klickar man på “Visa protokoll” eller laddar ner protokollet som pdf inkluderas dock endast de beslut som ändrat status under mötet.

Hittade du den hjälp du behövde?