Med Boardeaser kan du komma åt en mängd dagordningar som vi själva, partners och andra användare har skapat. Du kan också dela mallar som du själv skapat så de t.ex. blir tillgängliga för andra organisationer du är med i eller via e-postinbjudan med lösenord.

Vår vision är att hjälpa bolag få en professionell struktur på sitt arbete samt möjlighet att kunna sätta upp konton effektivt för t.ex. koncerner. Nedan följer en genomgång av flikar och vyer.

Importera mall

 • Under ‘Importera mall’ kan du se de mallar som publicerats av användare i Boardeaser. Dessa kan du importera för att sedan använda i den egna organisationen. Alla mallar som publiceras och importeras när du är inloggad i en organisation kommer även övriga medlemmar i organisationen att ha tillgång till.

 • Under ‘Publika mallar’ kan du se de mallar som är synliga för alla användare i Boardeaser och under ‘Privata/dolda mallar’ kan du se de mallar som du blivit inbjuden till.

 • För att importera en mall, klicka på ‘Spara’-knappen

 • Mallar kan även skyddas av lösenord, ser du ett hänglås bredvid mallens titel betyder det just detta.  För att kunna importera lösenordsskyddade mallar krävs det att du fått ett lösenord, lösenord får du via e-post när du blir inbjuden till att se en lösenordsskyddad mall.

 • För att söka efter en specifik mall eller ett nyckelord kan du använda ‘Filtrera’-fältet.

 • För att sortera mallarna, klicka på valfri rubrik, exempelvis ‘Titel’ eller ‘Nedladdningar’.

 • Du kan läsa mer om varje mall eller mallpaket genom att klicka på ‘Läs mer’, här finns information om vilken mall eller vilka mallar som ingår och vilken typ det är. Varje mall kan ha en typ:

  • Dagordning

  • Utvärdering

  • Rapport

  • Fras

  • Blandat – ‘Blandat’ innebär att det är ett paket som innehåller mallar av olika typer.

 

Importerade mallar

 • För att se alla mallar som importerats inom organisationen, klicka på ‘Importerade mallar’. Här kan du se alla mallar som importerats och ta bort dem som ni inte längre vill ha kvar. Det är enbart mallen som tas bort, har mallen använts inom organisationen exempelvis som en dagordningsmall vid ett möte så påverkas inte detta.

 

Publicera mall

 • För att se alla mallar som skapats inom organisationen klicka på ‘Publicera mall’

 • Klicka på ‘Publicera’ bredvid mallen för att komma vidare till en vy där du kan publicera mallen.

 • De mallar som har publicerats har en jordglob bredvid sig och kan inte publiceras separat igen. För att kunna göra detta måste mallen först avpubliceras under ‘Publicerade mallar’. Det är däremot möjligt att publicera en mall i flera paket.

 • För att publicera ett paket klicka på ‘Publicera paket’.

 

 • Ange titel, beskrivning, skapare, synlighet och om paketet ska vara lösenordsskyddat. Välj även de mallar som du vill ska ingå om det är ett paket du publicerar genom att klicka i rutan till vänster om titeln. Publicerar du enbart en mall kommer ingen lista med mallar att synas.

 • Varje mall eller paket kan ha olika synlighet, publik, privat eller dold;

  • Publika mallar kan ses av alla i listan med mallar

  • Privata mallar kan enbart ses av användare som är medlemmar i någon av dina organisationer med kravet att de är inloggade på en av de organisationerna. Du kan dock manuellt välja att bjuda in andra personer till att kunna se mallen.

  • Dolda mallar kan enbart ses av de användare du manuellt bjudit in till att se mallen.

 • När du fyllt i all information, klicka på knappen ‘Publicera’. Du kommer då till en vy där du kan välja att bjuda in personer manuellt.

 

Publicerade mallar

 • För att se alla mallar som har publicerats av någon i organisationen klicka på ‘Publicerade mallar’.

 • För att redigera titel eller beskrivning på mallen eller mallpaketet klicka på titeln i listan med mallar.

 • När du är nöjd med titel och beskrivning, klicka ‘Spara’

 • För att dela en publicerad mall, klicka på ‘Dela’, du kommer då till samma vy som när du väljer att publicera en mall

 • Du kan även välja att avpublicera en mall, när du gör detta kommer mallen inte längre att vara synlig under ‘Importera mall’. Dock kommer alla användare som redan importerat mallen att ha kvar den och den kommer även att finnas kvar i den organisation som skapat den vilket gör att den kan publiceras igen.

Hittade du den hjälp du behövde?