Med Boardeasers app till iPad och iPhone kan du enkelt läsa material som skickas ut inför styrelsemöten.

Sök i App Store efter Boardeaser eller klicka på den här länken från din enhet för att ladda ner appen:
https://apps.apple.com/se/app/boardeaser/id1451034329

Organisationen behöver även ha aktiverat tillägget “iPad/iPhone App” i Boardeasers Tilläggsshop.

Kom igång

Första gången behöver du logga in med samma uppgifter som du använder via webbläsaren.

När du loggat in ser du en lista med alla kommande möten från alla styrelser i Boardeaser med tillägget iPad/iPhone App aktiverat. Du ser direkt tid, plats och lite övrig information kring mötet. Klicka på “Öppna dokument” för att se dagordning och eventuella bilagor inför mötet (endast bilagor i pdf-format stöds). När du klickar på en fil så öppnas den i läsvyn.

Välj en organisation

Klickar du på symbolen med tre huvuden kan du se alla dina organisationer. Väljer du en av dem så ser du endast möten för den organisationen. Nu kan du också bläddra bland andra pdf:er i organisationens dokumentarkiv genom att klicka på dokumentsymbolen.

Gör anteckningar

Klicka på penn-symbolen för att skapa en anteckning. Du kan välja att skapa en symbol som du klickar på för att läsa anteckningen, eller rita direkt på dokumentet. Även olika former av understrykningar är möjliga.

Anteckningarna är privata och visas endast i din enhet.

Offline-läget

Klicka på nedladdningsknappen för att spara ett dokument på din enhet. På detta sätt kan du läsa dokumentet även utan tillgång till Internet. Du hittar nedladdade dokument på fliken “Offline”.

OBS: Logga inte ut ur appen genom att gå till Övrigt > Logga ut om du vill kunna läsa dokumenten offline, eftersom du måste ha tillgång till Internet för att kunna logga in igen.

 

 

 

Hittade du den hjälp du behövde?