Genom att sätta ihop organisationer i Boardaeser till en koncern visualiseras koncernstrukturen.

 

Sätt ihop er koncern

Gå först till styrelserummet för den organisation som ska vara högst upp i koncernhierarkin (moderbolaget). Klicka på menyvalet “Koncern” längst ned i vänstermenyn. Tänk på att finansiell data och nyckeltal kan delas med alla användare i alla organisationer inom koncernen.

Börja med att klicka på “Lägg till”. Du får nu två val:

  • Medlemskap: om du vill lägga till en annan organisation där du är användare (du måste ha behörigheten Administratör)
  • E-postinbjudan: skicka e-postinbjudan till en användare som är Administratör för organisationen

Medlemskap

Om du väljer Medlemskap så väljer du i listan “Bolag att bjuda in” vilken organisation som ska läggas till, klicka sedan på “Spara” för att lägga till det.

E-postinbjudan

Väljer du e-postinbjudan så anger du e-postadressen till den användare i organisationen du vill bjuda in. OBS: det måste vara samma e-postadress som personen använder för att logga in i Boardeaser med så stäm av detta med personen innan du skickar inbjudan.

Personen som du bjuder in får ett mail från Boardeaser med en länk till Boardeasers inloggning. När personen loggat in så visas “Inbjudningar” högst upp i webbläsaren, där kan personen godkänna att organisationen läggs till i koncernen.

 

Redigera koncern

Gå till “Koncern” i vänstermenyn och klicka på “Redigera” för att öppna koncernstrukturen i redigeringsläget. Här kan du ta bort koncernbolag eller lägga till ytterligare bolag, inklusive dotterdotterbolag.

Hittade du den hjälp du behövde?