Innehåll

Projects är ett tillägg som beställs via Tilläggsshoppen.

Med Projekt kan styrelsen strukturera dokumentation, ansvar och tidsplan för projekt. Klicka på Projekt i vänstermenyn i Styrelserummet för att komma till denna del.

Första gången visas en beskrivning och knappen “Skapa projekt nu”, klicka på den för att skapa ditt första projekt.

För varje projekt kan följande anges, rubriker med * är obligatoriska:

 • Titel* på projektet
 • Beskrivning* för projektet
 • Status, vilket kan vara ett av följande:
  • Ej Startat
  • Pågående (projektet har startat)
  • Klart (projektet är klart men ännu inte godkänt)
  • Godkänt (projektet anses avslutat)
  • Nedprioriterat (projektet är startat men inte prioriterat)
  • Borttaget (projektet har tagits bort)
  • Arkiverat (projektet är avslutat och arkiverat)
  • Bordlagt (projektet är uppskjutet tills vidare)
 • Ansvarig, ange en ansvarig användare
 • Klar senast, ange datum så påminner Boardeaser

När du angett informationen klickar du på “Spara”. Se exempel:

 

Hantera projekt

När ett projekt är skapat kan du klicka på namnet och se projektinformation för det. Ändra informationen, till exempel status, genom att klicka på “Redigera projekt”.

På fliken “Att-göra uppgifter” kan du tilldela uppgifter till användare i detta projekt med påminnelser och deadline.

Om ni fattar beslut på ett styrelsemöte som rör projektet kan ni där koppla beslutet till projektet, i så fall visas dessa beslut på fliken “Beslut”.

Under projektets gång kan ni diskutera i kommentarsfältet längst ned. Se exempel på ett pågående projekt:

 

Koppla styrelsebeslut till projekt

När ett beslut antecknas i ett mötesprotokoll kan det kopplas till aktiva projekt. Skriv beslutet som vanligt men klicka på listan under “Tillhör projekt” och välj projektets namn. Se exempel:

 

Gå till projekt och välj fliken “Beslut” för att se de beslut som är kopplade till projektet. Här kan även statusen på beslutet ändras på samma sätt som statusen på projektet:

 

Aktiva och arkiverade projekt

På flikarna “Mina aktiva projekt” och “Alla aktiva projekt” visas de projekt där du är ansvarig respektive alla projekt som är aktiva. Så här kan listan med alla aktiva projekt se ut, färgkoderna hör ihop med statusen på ett projekt:

Ett projekt räknas som aktivt om det har någon av dessa status-alternativ:

 • Ej startat
 • Pågående
 • Klart
 • Nedprioriterat
 • Bordlagd

På fliken “Avklarade projekt” visas alla projekt med någon av dessa status-alternativ:

 • Godkänt
 • Borttaget
 • Arkiverat

Statusen kan ändras även på avklarade projekt, så det går alltså att återaktivera projekt.

Klicka på knappen “Ta bort” i redigeringsläget för att ta bort ett projekt permanent.

 

Att göra-uppgifter

Att göra-uppgifter kan läggas till i ett projekt antingen från Att göra-uppgifter i vänstermenyn eller på fliken i projektet. Att göra-uppgifter kan ha slutdatum men måste tilldelas till en användare. Uppgifterna har inte olika status utan när en uppgift är klar klickar man bara på “Klar”:

Hittade du den hjälp du behövde?