Innehåll

(Denna funktion är en tilläggstjänst)

Styrelseutvärdering är något som rekommenderas av exempelvis Kod för svensk bolagsstyrning. Läs här hur ni genomför en styrelseutvärdering i Boardeaser!

Importera mall

Vill du utgå från en färdig mall behöver du först importera den. Så här gör du:

 • Gå till “Importera/publicera mall”
 • Se vilka mallar som finns genom att filtrera eller sortera på Utvärdering
 •  Klicka på “Spara” för den eller de mallar du vill importera

Se filmklipp:

Redigera formulär

 • Klicka på “Styrelseutvärdering” i vänstermenyn
 • Klicka på “Skapa utvärdering”eller välj en mall
 • Fyll först i namn på utvärderinen och datum när svaren ska vara inskickade
 • Frågeformuläret består av sektioner som i sin tur består av en eller flera frågor
 • Du skapa egna sektioner och frågor eller välja sparade
 • Varje fråga kan vara en av följande typer:
  • Flervalsfråga (respondenten kan välja ett eller flera val)
  • Envalsfråga (respondenten kan endast välja ett av flera val)
  • 1-5 (respondenten kan välja värde 1 till 5 på ett påstående)
  • Öppen fråga (respondenten kan skriva en text som svar)
 • För alla typer utom Öppen fråga anger du de val eller påstående som respondenten ska ta ställning till
 • Frågan kan också vara obligatorisk och konfidentiell, markera om frågan ska vara något av dessa
 • Vill du spara en sektion eller fråga i ditt frågebibliotek så klickar du på bok-ikonen till höger om frågan/sektionsnamnet
 • När du byggt klart frågeformuläret kan du välja att spara det som mall

Se filmklipp:

 

I nästa steg skickar du ut frågeformuläret till respondenterna. Välj de i styrelsen och om du vill även andra som ska svara, skriv ett meddelande och klicka på “Skicka” (efter detta steg kan du inte redigera frågorna). Så här ser du vilka som svarat på rapporten:

Skapa rapport

När alla respondenter svarat kan ni skapa en rapport baserat på svaren så här:

 • Klicka på “Skapa rapport” under rapport-steget som nu aktiverats
 • Ange en beskrivning av rapporten om du vill
 • Granska och klicka i rutan till höger för varje svar du vill inkludera i rapporten, vill du inkludera alla svar i sektionen klickar du på “Inkludera alla”
 • När alla svar som du vill ha med i rapporten är inkluderade så klickar du på “Arkivera och distribuera”
 • I sista steget distribuerar ni rapporten genom att skriva ett meddelande och välja mottagare
 • Mottagarna får ett e-postmeddelande med uppmaning att logga in på Boardeaser för att se rapporten, den arkiveras även under “Dokument”

Så här laddar du ner rapporten som pdf:

 

 

Hittade du den hjälp du behövde?