Denna funktion kräver att tilläggen Google Sheets Integration och Financials är aktiverat i Boardeaser, dessutom krävs ett Google-konto.

Med Google Sheets Integration kan ni redigera budget och KPI:er (nyckeltal) direkt i Google Sheets (Google Kalkylark på svenska). För sedan över datan till Boardeaser med ett klick.

Så här aktiverar du tillägget

  1. Logga in i Boardeaser och gå till Tilläggsshopen
  2. Leta upp tillägget “Google Sheets Integration” och klicka på “Aktivera”
  3. Gå till Inställningar > Integrationer > Google Sheets och klicka på “Aktivera”

Se filmklipp på hur du aktiverar tillägget:

 

Så här för du över en mall

  1. Gå till Ekonomi > Datahantering > Budgetfiler
  2. Klicka på “Ny budget”
  3. Ange vilka inställningar du vill ha i budgetmallen
  4. Första gången klickar du på “Välj annat konto” under “Välj Google Konto”, här kan du sedan koppla flera google konton
  5. Logga in med det google konto som ska användas
  6. Ange övriga exportsintällningar om du vill

Synkronisera

Redigera mallen i Google Sheets. Leta sedan upp aktuell mall i listan “Google Sheets” och klicka på knappen med två snurrande pilar för att föra över datan i mallen till Boardeaser. Klicka på knappen varje gång data ska överföras från kalkylarket och Boardeaser.

Du kan också ta bort kopplingen mellan Boardeaser och Google för respektive fil genom att klicka på den röda knappen.

Se filmklipp på hur du kopplar ett konto, för över en budgetmall och redigerar budgeten:

 

Om du vill att fler ska kunna redigera kalkylarket delar du det via Google Sheets och klickar på synkronisera-knappen när datan är klar att laddas över.

Hittade du den hjälp du behövde?