Denna funktion kräver att tilläggen Google Sheets Integration och Financials är aktiverat i Boardeaser, dessutom krävs ett Google-konto.

Med Google Sheets Integration kan ni redigera budget och KPI:er (nyckeltal) direkt i Google Sheets (Google Kalkylark på svenska). För sedan över datan till Boardeaser med ett klick.

Så här aktiverar du tillägget

 1. Logga in i Boardeaser och gå till Tilläggsshopen
 2. Leta upp tillägget “Google Sheets Integration” och klicka på “Aktivera”
 3. Gå till Inställningar > Integrationer > Google Sheets och klicka på “Aktivera”

Se filmklipp på hur du aktiverar tillägget:

 

Så här för du över en budgetmall

 1. Gå till Ekonomi > Datahantering > Budgetfiler
 2. Klicka på “Ny budget”
 3. Ange vilka inställningar du vill ha i budgetmallen
 4. Första gången klickar du på “Välj annat konto” under “Välj Google Konto” (varje användare kan lägga till ett eller flera google konton)
 5. Logga in med det google konto som ska användas och godkänn kopplingen
 6. Ange övriga exportsintällningar om du vill
 7. Avsluta genom att klicka på “Exportera”

Synkronisera filen

Redigera mallen i Google Sheets. När du är klar går du till den aktuella budgeten/prognosen i Boardeaser och klickar på “Synkronisera”.

Om du vill att fler ska kunna redigera kalkylarket delar du det via Google och klickar på synkronisera-knappen när datan är klar att laddas över.

Se filmklipp på hur du kopplar ett konto, för över en budgetmall, redigerar och synkroniserar:

 

Ta bort budget/prognos

För att ta bort budget- eller prognosdatan från Boardeaser går du till den aktuella filen i listan “Budgetfiler” och klickar på “Ta bort”. Förslagsvis tar du även bort den från Google Drive också.

 

Så här för du över KPI-mall

 1. Gå till Ekonomi > Datahantering > Exportera och klicka på nerladdningsknappen för “KPI-mall”
 2. I exportinställningarna väljer du Google Sheets och aktuellt konto eller kopplar nytt konto (se ovan för instruktioner)
 3. Ange övriga inställningar och klicka på “Exportera” för att föra över mallen till Google Sheets
 4. Redigera filen i Google
 5. Gå till Ekonomi > Datahantering > Google Sheets och klicka på synkroniseringsknappen för att föra över datan till Boardeaser

Se filmklipp:

 

Hittade du den hjälp du behövde?