Innehåll

Möten

Klickar du på “Möten” i vänstermenyn så kan du skapa möten och se en lista med aktiva möten, det vill säga skapade möten vars protokoll ännu inte arkiverats. Har du inte skapat något möte än kan du göra det genom att klicka på “Nytt möte”.

Aktiva/arkiverade möten

Högst upp visas flikarna “Aktiva möten” och “Arkiverade möten”, varav aktiva möten är den vy som är förvald. De dokument som tillhör arkiverade möten lagras i “Dokument”.

Standardfraser

Till höger i vyn finns fliken Standardfraser. Fraser i Boardeaser är en funktion för att kunna skriva protokoll snabbare. De fungerar så att när sekreteraren skriver protokoll och börjar skriva en mening som är förlagrad som standardfras så fylls den i automatiskt. Boardeaser kommer förmatat med fraser men ni kan lägga till och ta bort dessa så att ni bygger ert eget fras-bibliotek. Exempel: “Till justerare valdes” är en förlagrad fras, om sekreteraren börjar skriva “till” i protokollet visas denna fras och alla andra fraser som börjar med “till”, välj fras och klicka på Retur så skrivs frasen ut.

Det finns även ett antal taggar som visas om man skriver #-tecknet i något fält dagordningen eller protokollet, tagg byts då ut till motsvarande text. Exempel: “#ordförande” ger ordförandes namn.

Dagordningsmallar

På fliken “Dagordningsmallar” visas både de förskapade mallarna för dagordningar (“Ordinarie styrelsemöte” och “Konstituerande styrelsemöte”) och mallar ni skapat själva. Mallarna går att redigera genom att klicka på “Redigera mall”.

3_moten

Skapa möte

För att kunna skapa ett möte klickar du på “Nytt möte” (du måste vara administratör, läs mer om användarinställningar här). Du kommer då till det första steget i vår mötesprocess, som består av sju steg:

  1. Tid/plats
  2. Dagordning
  3. Kallelse
  4. Protokoll
  5. Justering
  6. Godkännande
  7. Signering
  8. Arkivera

Hittade du den hjälp du behövde?