Efter att protokollet godkänts ska det signeras och arkiveras. Detta gör ni antingen själva på papper, det vill säga ni skriver ut protokollet, skriver under och arkiverar i en pärm, eller så signerar ni elektroniskt via Boardeasers samarbetspartner Assently.

Elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer är ett tillägg som ni kan välja att beställa.

Om ni valt att signera eletroniskt kommer ett e-postmeddelande skickas till den eller de som ska signera så fort protokollet godkänts. De som ska signera (ordförande, sekreterare och justerare) kan antingen klicka på länken i e-postmeddelandet eller gå direkt till Styrelserummet > Möten och klicka på “Underteckna“:

1

Protokollet visas då i vår partner Assentlys tjänst med en grön knapp för din användare, klicka på den för att signera:

6

 

Följ instruktionerna för att signera med Mobilt BankID eller BankID. Det går att se vilka som signerat och vilkas signaturer som saknas på “Möten”:

5

När alla signerat arkiveras protokoll i “Dokument“, där varje möte får en egen mapp med dagordning, protokoll och eventuella dokument som bifogats till mötet.

 

Avvisa signering

I det fall något i protokollet behöver ändras kan undertecknare avböja att signera. Protokollet återgår då till steget Justering. Här är ett filmklipp på hur en användare signering:

 

Hittade du den hjälp du behövde?