Innehåll

När mötet är skapat är det dags att skriva dagordningen. Om du skapat mötet långt i förväg så får du ett e-postmeddelande med en påminnelse två veckor innan mötestiden om dagordning ännu inte skapats.

Mallar

Första gången du skapar en dagordning visas våra färdiga mallar för styrelsemöten. Du kan skapa er egen mall genom att spara din dagordning som mall i sista steget. Du kan också ladda ner andra dagordningsmallar genom att klicka på Importera/publicera mall i vänstermenyn. Klicka på en av mallarna eller bygg din egen genom att skapa punkter med innehåll.

 

Skapa mall från arkiverat protokoll

Om du vill skapa en dagordningsmall från ett tidigare arkiverat protokoll går du till Möten > Arkiverade protokoll, klickar på Visa protokoll för det protokoll du vill använda och klickar sedan på kugghjulet och väljer “Konvertera till mall”. Se filmklipp:

Punkter

Se till en början till att expandera varje punkt med den vita pilen till vänster om punktnumret, för att kunna redigera den.

Dagordningen, och senare protokollet, består av punkter som har följande egenskaper:

 • Nummer på punkten: Den första punkten på ert första möte har nummer 1. I Inställningar > Avancerade inställningar kan ni ange att numren ska följa efter varandra från protokoll till protokoll och i så fall har första punkten det nummer som följer efter sista punkten i föregående protokoll i fortsättningen.
 • Rubrik: Här skriver du punktens rubrik. Om du vill göra det enkelt behöver du inte fylla i något mer än rubriken.
 • Flyttpil: Om du vill ändra ordning på punkterna i dagordningen klickar du på pilen och drar punkten upp eller ner på skärmen.
 • Ta bort-knapp: Klicka på den röda knappen med kryss på för att ta bort punkten från dagordningen.
 • Ange föredragande: Här kan du ange om det finns någon som är föredragande eller punktansvarig.
 • Beräknad tid för punkten: Här anger du en uppskattning av hur lång tid ni ska ägna er åt denna punkt. Tiderna summeras i slutet av dagordningen.
 • Punkttyp: Ange om punkten ska vara en beslutspunkt, diskussionspunkt, informationspunkt, formaliapunkt eller beslutsuppföljning. Anges beslutsuppföljning inkluderas automatiskt en sammanfattad version av era aktiva beslut i redigeringsläget (ej i visa-läget).
 • Punktbeskrivning: I detta fält beskriver du vad ni ska avhandla på denna punkt under mötet. På Inställningar > Avancerade inställningar finns ett val som heter “Ta med punktbeskrivning i mötesprotokoll”, om detta är aktiverat kan punktbeskrivningen redigeras även på protokollet och texten tas med i det färdiga protokollet (annars sker inget av dessa).
 • Förberedande protokolltext: Klicka på “Förbered protokollanteckningar” för att skriva ett utkast till färdig protokolltext. Denna text syns inte i dagordningen när den visas för andra. Ett bra tips är att skriva protokolltexter för alla formaliapunkter här i förväg. Sparar du dagordningen som mall sparas även de förberedda protokolltexterna.
 • Lägg till förslag på beslut och att-göra-uppgifter: Här kan du skriva in förslag på beslut och att-göra-uppgifter i förväg samt ställa in om dessa förslag ska visas i dagordningen eller inte.
 • Lägg till filer: Om du vill kan du bifoga dokument som underlag till punkten, till exempel ett avtalsförslag som ska diskuteras.

 

Se filmklipp på hur filer kan bifogas på dagordning och protokoll:

 

När du skapat första punkten klickar du på “Lägg till ytterligare punkt” för att få fram en till, fortsätt så till det att dagordningen är komplett.

Spara dagordningen

Bygg på dagordningen med alla punkter som du vill ha i dagordningen, eller fyll i mallen. När du är klar kan du klicka i kryssrutan “Spara som mall” om du vill kunna använda dagordningen som mall i framtiden. Mallar kan redigeras under fliken “Mallar” i vänstermenyn. Klicka sedan på “Spara och gå vidare” om du vill spara och gå vidare till att skicka kallelse eller bara “Spara” om du vill göra detta senare.

Den dagordning du skapar och skickar med kallelsen i nästa steg är ett förslag till dagordning, du kan självklart ta bort, lägga till och ändra punkter på steget “Protokoll”.

Hittade du den hjälp du behövde?