Så här gör du för att komma igång med Boardeaser:

  1. Klicka på länken i mailet du fått och registrera dig för att få åtkomst till styrelsematerialet i Boardeaser.
  2. När registreringen är klar ser du din personliga översikt, här ser du alla dina kommande styrelsemöten samt information och mötesunderlag för respektive möte. Under “Mina kommande aktiviteter” samlar vi allt du ska göra i alla styrelser du sitter med i.  Klicka på knappen “styrelserummet” för komma till din styrelses konto.
  3. På vyn “Styrelserummet” så ser du alla aktiva möten och var varje möte befinner sig i mötesprocessen. Här kan du se vad som har gjorts på varje möte samt vad nästa steg är och vem som är ansvarig för det.
  4. Om du t.ex. har blivit satt som justerare eller om du ska signera ett protokoll så kan du klicka dig vidare på respektive möte och utföra uppgiften.
  5. Om ditt konto har ekonomi och rapportering aktiverat så får ni en full överblick över bolagets finansiella ställning och utveckling under fliken “Ekonomi”. Under fliken “Rapporter” hittar du t.ex. publicerade Vd-rapporter.

Hittade du den hjälp du behövde?