Så här gör du för att komma igång med Boardeaser:

  1. Gå till app.boardeaser.com och skapa ett testkonto som är gratis i 30 dagar utan bindning.
  2. När registreringen är klar ser du din översikt. Klicka på “Mina styrelser” och välj din styrelse i menyn.
  3. Bjud in en eller flera andra personer som också vill testa på fliken Användare.
  4. Styrelsemöten administreras på fliken Möten. Skapa ett möte och skriv en dagordning. Skicka kallelse med dagordning om ni är flera i styrelsen som använder Boardeaser och skriv sedan protokollet baserat på dagordningen. Slutligen kan ni justera protokollet och signera det digitalt.
  5. På fliken Ekonomi kan du ladda upp bokföringsdata (SIE4-filer) för att överblicka ekonomin. Varje räkenskapsår har en egen fil så ladda förslagsvis upp innevarande och två tidigare år för jämförelse. Har du inte tillgång till filen kan du bjuda in den som är ekonomiansvarig till Boardeaser.
  6. För att stämma av mot budget i Ekonomi så klickar du på knappen Filhantering och sedan fliken Exportera för att spara ner en budgetmall i excel-format. Kopiera in er budget i excel-filen på fliken Budgetförslag och ladda upp till Boardeaser igen.
  7. För VD-rapport väljer du först en mall för detta på fliken Importera/publicera mallar. På fliken Rapporter klickar du på Skapa rapport och utgå från mallen.

Hittade du den hjälp du behövde?