Med hjälp av grafer och tabeller kan hela koncernens ekonomi lätt visualiseras i Boardeaser.

För att skapa koncernrapportering behöver man först se till:

 • Att koncernstrukturen är skapad, klicka här för information om hur man skapar en koncernstruktur
 • Att bokföringsdata (sie4-fil) finns inläst i alla koncernbolag, gärna avstämt till samma månad, klicka här för att läsa hur du laddar upp sie4-filer

Skapa koncerntabell

 • Gå till moderbolagets styrelserum genom att välja det under “Mina styrelser”
 • Skapa ny tabell
 • Ange namn och rubrik
 • Skapa kolumn/kolumner genom att klicka på +
 • Klicka på “Ny rad”
 • Ange Rubrik och formel för raden, t ex Intäkter och formeln -{3000-3999} för alla intäktskonton
 • Under “Expandera rader” väljer du “Affärsområden eller Dotterbolag”
 • Under “Välj affärsområden” klickar du på aktuellt bolag (moderbolaget) och sedan “Alla dotterbolag” (om du bara vill inkludera dotterbolagen väljer du endast dessa)
 • Klicka på “Spara” och lägg till fler rader, t ex alla utgiftskonton med formel -{4000-7999} och resultat med formel -{3000-7999}
 • Spara tabellen

Nu är tabellen sparad i moderbolaget och kan läggas in i rapporter och dashboards!

Se filmklipp med hur man gör ovanstående:

 

Skapa koncerngraf

På ungefär samma sätt kan man skapa en graf med de olika koncernbolagens resultat eller omsättning:

 • Skapa ny graf
 • Namnge grafen
 • Ange formeln för det du vill visa under “Lägg till datakälla” (t ex -{3000-8989} för resultatet) och klicka på “Lägg till”
 • Klicka på penn-symbolen för datakällan
 • Välj att expandera “Affärsområden eller dotterbolag”
 • Klicka i rutan under “Välj affärsområden” och välj koncernbolagen du vill inkludera
 • Namnge datakällan, t ex Resultat
 • Klicka på “OK”
 • Spara grafen

Se filmklipp med hur man gör ovanstående:

 

Varianter på koncerngraf

 • För att samla koncernbolagen i samma staplar månadsvis anger man Stapeltyp: Staplade
 • För att visa ackumulerade värden under året anger man Ack(datakälla)
 • För att visa omsättning istället för resultat anger man -{3000-3999} som datakälla

Se filmklipp med hur man gör ovanstående:

Hittade du den hjälp du behövde?