Se videon eller följ instruktionerna under för hur man snabbt skapar protokoll för flera pappersstyrelser:

 

 

Skapa och dela mall:

(Detta behöver du bara göra en gång.)

 1. Logga in och välj en styrelse under “Mina styrelser”.
 2. Klicka på “Möten” och sedan “Dagordningsmallar”. Klicka på “Skapa mall”.
 3. Skapa en dagordningsmall där du bara fyller i rubrik och “Protokolltext” för varje punkt.
 4. Avsluta genom att klicka på “Spara” längst ned på sidan när du är klar.
 5. Se till att du har tillgång till alla styrelser som ska dela mallen (det ser du enkelt genom att de visas när du klickar på “Mina styrelser”).
 6. Gå till “Importera/publicera mall” i vänstermenyn.
 7. Klicka på “Publicera mall”.
 8. Välj den dagordningsmall du nyss skapade och klicka på “Publicera” till höger.
 9. Fyll i de stjärnmärkta fälten. På “Synlighet” väljer du “Privat”. Klicka på “Publicera”.
 10. Om du vill kan du i sista steget meddela andra användare att mallen finns tillgänglig, hoppa över detta annars.
 11. För varje styrelse som ska använda mallen klickar du på “Importera/publicera mall” och klickar sedan på “Spara” för den aktuella mallen.

Skapa protokoll:

 1. Klicka på “Mina styrelser” och välj sedan aktuell styrelse.
 2. Klicka på “Möten” och sedan “Nytt möte”.
 3. Ange “Mötesrubrik”. Klicka på “Spara och gå vidare”.
 4. Klicka på dagordningsmallen du skapat. Klicka på “Spara och gå vidare”.
 5. Klicka på “Skicka ingen kallelse”.
 6. Välj justerare. Klicka på “Spara och skicka till justering”.
 7. Klicka på “Stäng” när möjligheten att skicka meddelande till justerare visas.
 8. Klicka på “Justera och lås” längst ned.
 9. Klicka på “Godkänn justerat protokoll” längst ned.
 10. Nu ska protokollet signeras av dem som angetts som undertecknare, när det skett arkiveras protokollet automatiskt. Har ni inte e-signering av protokoll så skriver du ut protokollet, skriver på, skannar in, laddar upp och klickar på “Markera som undertecknat”.
 11. Upprepa för varje styrelse.

Hittade du den hjälp du behövde?