För att skapa en koncerntabell behöver man först se till:

 • Att koncernstrukturen är korrekt, klicka här för information om hur man skapar en koncernstruktur
 • Att bokföringsdata (sie4-fil) finns inläst i alla koncernbolag, gärna avstämt till samma månad, klicka här för att läsa hur du laddar upp sie4-filer

Sedan följer du dessa steg:

 • Välj moderbolaget i “Mina styrelser”
 • Skapa ny tabell
 • Ange namn och rubrik
 • Skapa kolumn/kolumner genom att klicka på +
 • Klicka på “Ny rad”
 • Ange Rubrik och formel för raden, t ex Intäkter och formeln -{3000-3999} för alla intäktskonton
 • Under “Expandera rader” väljer du “Affärsområden eller Dotterbolag”
 • Under “Välj affärsområden” klickar du på aktuellt bolag (moderbolaget) och sedan “Alla dotterbolag” (om du bara vill inkludera dotterbolagen väljer du endast dessa)
 • Klicka på “Spara” och lägg till fler rader, t ex alla utgiftskonton med formel -{4000-7999} och resultat med formel -{3000-7999}
 • Spara tabell

Nu är tabellen sparad i moderbolaget och kan läggas in i rapporter och dashboards!

Se filmklipp med ovanstående steg:

 

Hittade du den hjälp du behövde?