Mallar för VD-rapport finns under “Importera/publicera mall”. Du behöver ha bokföringsdata och gärna även budget inläst.

  1. Gå till “Importera/publicera mall”
  2. Leta upp t ex Boardeasers “Vd-rapport standardmall” och klicka på “Spara”.
  3. Gå till Rapporter och skapa ny rapport.
  4. Klicka på mallens namn för att använda den.
  5. Skriv en rubrik och välj sista dagen i den månad som ska vara senaste perioden.
  6. Fyll i textfält, klicka på “Spara och visa”.
  7. Granska och klicka på “Publicera”.
  8. Välj mottagare och skriv ett meddelande om du vill.

Här är ett filmklipp med ovanstående steg:

Hittade du den hjälp du behövde?