E-signering av protokoll som skapas i Möten är begränsat till dessa nordiska e-signaturer i dagsläget:

Sverige

 • BankID

Danmark

 • NemID

Norge

 • BankID
 • BankID mobile

Finland

 • Pankkitunnisteet
 • Mobiilivarmenne
 • Väestörekisterikeskus

Om en undertecknare inte e-signera med någon av ovanstående e-signaturer så går det att ersätta den protokoll-pdf som systemet normalt begär e-signaturer på med en pdf som e-signeras via Dokument. Om man e-signerar via Dokument går det att förutom ovanstående även använda:

 • Touch (rita signatur på skärmen)
 • SMS (signera via SMS)
 • Quick Intent (signera genom att klicka)

Så här gör man:

 1. Gå till Inställningar > Avancerade inställningar och kontrollera att fler metoder än BankID är tillåtna under avsnittet “E-signering”
 2. Leta upp protokollet som pdf i Dokument > Styrelsemöten > [aktuellt möte]
 3. Kopiera protokoll-pdf:en i mappen genom att klicka på “Lägg till dokument” och sedan “Välj uppladdad” och välj aktuell protokoll-pdf
 4. Begär sedan e-signaturer från dem som ska e-signera protokollet (kontrollera gärna i protokollet så att rätt användare markeras) och se till att fler metoder än BankID är tillåtna
 5. När alla har e-signerat så laddar du ner filen till datorn
 6. Gå sedan till Möten och ladda upp den e-signerade pdf:en under “Ladda upp protokoll (pdf)”
 7. Avsluta och arkivera mötet genom att klicka på “Markera som undertecknat”
 8. Nu har den ordinarie protokoll-pdf:en ersatts av den som e-signerade och man kan ta bort kopian för att undvika missförstånd

Här är ett filmklipp med ovanstående steg:

 

Hittade du den hjälp du behövde?