Om numreringen av möten och protokoll blivit fel under året så kan man behöva rätta till den i efterhand.

Numreringen för möten, och därmed protokoll, anges på det första steget på Möten som heter “Förberedelser”. Detta steg låses efter att justeringen av protokollet har markerats som klar.

 

Om protokollet justerats men inte godkänts:

Steget efter justering är Godkännande, på detta steg finns valet att antingen klicka på “Godkänn justerat protokoll” eller “Begär ändringar”. Klicka på “Begär ändringar” så går mötet ett steg tillbaka och numreringen kan ändras. Gå sedan till protokollet och klicka på “Justera och lås”.

Se filmklipp:

Om protokollet har godkänts:

Efter att protokollet har godkänts (någon har klickat på “Godkänn justerat protokoll” på steget Godkännande) så behöver protokollet låsas upp. Klicka här för instruktioner till hur man låser upp ett godkänt protokoll. Ändra sedan numreringen, klicka på “Justera och lås” på protokollet. Protokollet behöver sedan godkännas och signeras på nytt med det nya numret.

 

Hittade du den hjälp du behövde?