1. Klicka på “Lägg till filer” på en punkt på protokollet (eller dagordningen)
  2. Klicka i att bilagan ska inkluderas i protokollet under rubriken “Bilagor”

Se filmklipp:

Mer information

Det går att bifoga filer till punkter både på dagordningen och på protokollet genom att klicka på “Lägg till filer” på en punkt. Dessa filer kan antingen laddas upp från datorn eller genom att man väljer en fil som redan finns i dokumentarkivet (“Dokument” i vänstermenyn).

Filer som bifogats till dagordningen visas alltid i dagordningen med länkat namn under den punkt de bifogades till.

När man redigerar protokollet så visas en lista under protokollpunkterna med filer som bifogats till antingen dagordningen eller protokollet. För varje fil kan man välja om filen ska visas i protokollet med namn och om den dessutom ska vara länkad i webb- och pdf-versionen av protokollet. Klickar man på länken i pdf-versionen utan att vara inloggad så måste man logga in först, sedan laddas filen ned. Dagordningen påverkas inte av dessa inställningar.

Alla bilagor som bifogats till dagordningen eller protokollet lagras automatiskt i mappen “Bilagor” i mötets mapp på Dokument. Sökvägen dit är:

Dokument > Styrelsemöten > [mötets mapp] > Bilagor

Hittade du den hjälp du behövde?