Man kan bifoga filer till punkter både på dagordningen och på protokollet. Dessa filer kan antingen laddas upp från datorn eller genom att man väljer en fil som redan finns i dokumentarkivet (“Dokument”).

Filer som bifogats till dagordningen visas alltid i dagordningen med länkat namn under den punkt de bifogades till. Detta både i webb-versionen och pdf-versionen av dagordningen. Klickar man på länken utan att vara inloggad så måste man logga in först, sedan laddas filen ned.

När protokollet sedan skrivs så kan man klicka på knappen “Hantera bilagor” under protokollpunkterna. Då får man upp en vy där man för varje fil som bifogats (antingen till dagordningen eller till protokollet) kan välja om filen ska visas i protokollet, och i så fall om den ska vara länkad. Dagordningen påverkas inte av dessa inställningar.

Se filmklipp med hur man kan bifogar filer och välja vilka som ska visas/länkas i protokollet:

Hittade du den hjälp du behövde?