Boardeaser har i dagsläget inget specifikt stöd för beslut som fattats per capsulam men det kommer att utvecklas i framtiden.

Ett sätt att hantera det är så här:

  1. Skapa ett nytt möte
  2. Skapa en dagordning med bara en punkt om beslutet som ska fattas
  3. Hoppa över att skicka kallelse
  4. Ange alla i styrelsen som undertecknare på protokollet
  5. Ange justerare och sekreterare
  6. Skriv bara ett beslut i protokollet
  7. Hoppa över att skicka det för justering (skicka inget meddelande, klicka istället på “Justera och lås”)
  8. Godkänn protokollet

Se filmklipp på hur man gör ovanstående:

Hittade du den hjälp du behövde?